Burti
A  A  A

"Juridiskās sarunas" - priekšlasījumi un diskusijas par Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta mērķiDiskusija fokusā - pašvaldības ierobežojumiem veikt komercdarbību

Vairāk informācijas - Valsts administrācijas skolas interneta vietnē