Burti
A  A  A

Normatīvie akti

Vadlīnijas

 

  • Vadlīnijas asociācijām un to biedriem par Konkurences likuma 11. pantā minētā aizlieguma ievērošanu
  • Konkurences novērtēšanas vadlīnijas valsts un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem 
  • Ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos sastādīšanas vadlīnijas
  • Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma piemērošanas vadlīnijas [aktualizētas 2017. gadā]
  • Konkurences padomes skaidrojums par apvienošanos ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot tiesības izmantot aktīvus 
  • Konkurences padomes Mutvārdu uzklausīšanas procedūras vadlīnijas
  • Konkurences padomes vadlīnijas konkrētā tirgus noteikšanai 
  • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vadlīnijas karteļa vienošanos apkarošanai publiskajos iepirkumos Latviski | Angliski | Krieviski
  • Labas prakses vadlīnijas sadarbībai starp ES nacionālajām konkurences uzraudzības institūcijām, uzraugot apvienošanās
  • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) norādījumi par konkurences novērtēšanu 1. sējums un 2. sējums