Burti
A  A  A

Normatīvie akti

Vadlīnijas

 • Vadlīnijas asociācijām un to biedriem par Konkurences likuma 11. pantā minētā aizlieguma ievērošanu Skatīt
 • Konkurences novērtēšanas vadlīnijas valsts un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem Skatīt
 • Ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos sastādīšanas vadlīnijas Skatīt
 • Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma piemērošanas vadlīnijas [aktualizētas 2017. gadā] Skatīt
 • Konkurences padomes skaidrojums par apvienošanos ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot tiesības izmantot aktīvus Skatīt
 • Konkurences padomes Mutvārdu uzklausīšanas procedūras vadlīnijas Skatīt 
 • Konkurences padomes Lietu priorizitācijas stratēģija Skatīt
 • Konkurences padomes vadlīnijas konkrētā tirgus noteikšanai Skatīt
 • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vadlīnijas karteļa vienošanos apkarošanai publiskajos iepirkumos Latviski    Angliski    Krieviski
 • Labas prakses vadlīnijas sadarbībai starp ES nacionālajām konkurences uzraudzības institūcijām, uzraugot apvienošanās Skatīt EK interneta vietnē
 • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) norādījumi par konkurences novērtēšanu 1. sējums un 2. sējums