Informācija par Konkurences padomi

Konkurences padome ir valsts iestāde.

Lielākā daļa Konkurences padomes darbinieku ir ekonomisti vai juristi.

Konkurences padomi vada priekšsēdētājs Juris Gaiķis.

Kas ir konkurence? Kāpēc vajadzīga konkurence?

Konkurence ir uzņēmumu sacensība par pircējiem.

Savā starpā sacenšas tie uzņēmumi, kas pārdod līdzīgas preces vai piedāvā līdzīgus pakalpojumus.

Uzņēmumi sacenšas par to, kuram izdosies pārdot vairāk preču vai pakalpojumu un tādā veidā nopelnīt vairāk naudas. 

Lai varētu pārdot vairāk, uzņēmumi cenšas piedāvāt vislabākās preces vai pakalpojumus.

Viņi arī cenšas radīt jaunas lietas un meklēt veidus, kā tās pārdot lētāk. 

Jo vairāk uzņēmumu piedāvā savas preces un pakalpojumu, jo lielāka ir pircēju izvēle.

Tāpēc godīga uzņēmumu sāncensība ir svarīga visiem cilvēkiem, jo tā dod viņiem iespēju nopirkt arvien labākas preces par lētāku cenu. 

Veiksmīgi uzņēmumi ir svarīgi arī valsts attīstībai.

Jo vairāk veiksmīgu uzņēmumu Latvijā darbosies, jo vairāk naudas valsts saņems nodokļos. 

No nodokļu naudas savukārt valsts maksā pensijas un algas, būvē jaunas ēkas un ceļus un dara daudz citas lietas, lai Latvijā cilvēkiem būtu labi dzīvot.

Ko dara Konkurences padome?

Konkurences padomes mērķis ir panākt, lai uzņēmumi savā starpā sacenstos un lai tas notiktu godīgi. 

Godīgas uzņēmumu sāncensības noteikumi ir rakstīti Konkurences likumā. 

Konkurences padome uzrauga, lai uzņēmumi ievērotu šo likumu. 

Ja uzņēmumi pārkāpj Konkurences likumu, Konkurences padome viņiem liek maksāt soda naudu un turpmāk rīkoties atbilstoši likumam. 

Ikdienā Konkurences padomes darbinieki arī atbild uz uzņēmumu jautājumiem. 

Vēl Konkurences padome sadarbojas ar citām Eiropas Savienības valstīm. 

Visas Eiropas Savienības valstis kopā strādā, lai uzņēmumi varētu godīgi darboties un lai pircējiem būtu pieejama plaša izvēle un labas cenas visā Eiropā. 

Konkurences padome arī palīdz citām Latvijas iestādēm veidot tādus likumus, kas nekaitē uzņēmēju iespējai godīgi sacensties. 

Tāpat Konkurences padome pēta uzņēmumu darbības un sacensības principus dažādās nozarēs. 

Šie pētījumi palīdz saprast situāciju un atklāt problēmas. 

Ja tas ir iespējams, Konkurences padome atklātās problēmas atrisina. 

Citos gadījumos Konkurences padome par atklātajām problēmām informē citas iestādes.

Galvenie Konkurences likuma noteikumi

Uzņēmumi nedrīkst viens otram stāstīt par savu darbību. 

Tāpat uzņēmumi nedrīkst slepeni vienoties par kopīgiem darbības plāniem. 

Ja uzņēmumi zina viens par otra plāniem, godīga sāncensība nenotiek.

Maziem uzņēmumiem ir grūti sacensties ar lielajiem uzņēmumiem, jo lielajiem parasti ir vairāk līdzekļu un pieredzes. 

Tāpēc ļoti lieli uzņēmumi viegli spēj rīkoties negodīgi un Konkurences padomei tie īpaši jāuzrauga. 

Konkurences padome uzmana, lai lielie uzņēmumi netraucētu darboties mazajiem uzņēmumiem. 

Tāpat Konkurences padome uzmana, lai lielie uzņēmumi nepiespiestu mazos uzņēmumus sadarboties ar tiem negodīgā veidā vai mazajiem uzņēmumiem neizdevīgā veidā.   

Ja liels uzņēmums vēlas nopirkt citu lielu uzņēmumu un tādā veidā apvienoties, tam nepieciešama Konkurences padomes atļauja. Konkurences padome aizliedz apvienošanos, ja tā kaitē konkurencei.

Kā sazināties ar Konkurences padomi?

Konkurences padomes adrese ir: Rīgā, Brīvības ielā 55. 

Ar Konkurences padomi var sazināties pa telefonu 67282865.

Var rakstīt uz e-pastu: pasts@kp.gov.lv.

Drošai saziņai ar iestādi aicinām izmantot e-adresi.