Jaunumi

Konkurences padome (KP), izvērtējot iepriekšējā četrgadē iesniegto apvienošanās ziņojumu skaitu, konstatējusi, ka tirgus dalībnieki apvienojas arvien aktīvāk. 2018. - 2019. gadā iestādē saņemts par 63% vairāk ziņojumu nekā 2016. - 2017. gadā.

Pērn KP saņēma 18 apvienošanās ziņojumus par plānotām uzņēmumu konsolidācijām 21 tautsaimniecības nozarē, tajā skaitā degvielas un alus tirgū. Iepriekšējā četrgadē kopumā ir novērojama izteikta tirgus dalībnieku aktivitāte degvielas tirgū – iestāde kopā saņēma desmit apvienošanās ziņojumus. Daļa no darījumiem ir bijuši starp vairumtirgotāju un mazumtirgotāju, kas liecina, ka degvielas tirgū tiek īstenota arī vertikāla integrācija. Piemēram, pērn realizētajā darījumā, kur SIA “Latvijas propāna gāze” iegādājās sešas autogāzes uzpildes stacijas Rīgā un Jūrmalā, KP padziļināti vērtēja gan horizontāli ietekmēto autogāzes tirgu, gan vertikālo sadarbību starp SIA “Latvijas propāna gāze” un tās klientiem.

Tāpat 2019. gadā viens no nozīmīgākajiem darījumiem, kur KP veica padziļinātu analīzi, bija divu alus ražotāju - SIA “Lāčplēša alus” (Cido grupa) un SIA “Bauskas alus” apvienošanās. Lai iegūtu visaptverošu informāciju, KP 2019. gadā uzsāka alus tirgus uzraudzību, kuras ietvaros vērtēja gan tirgus tendences Latvijā kopumā, gan konkurences stāvokli Horeca jeb viesnīcu, restorānu un sabiedriskās ēdināšanas segmentā, kā arī papildus veica patērētāju aptauju par alus lietošanas paradumiem kopumā. KP secināja, ka tirgū pastāv atsevišķas nepilnības, kuras ir nepieciešams risināt, piemēram, Latvijas patērētāji nesaņem informāciju par alus izcelsmes vietu uz alus pudeļu etiķetēm, tādējādi patērētājiem var būt maldīgs priekšstats, ka alus ir vietējais ražojums nevis importa. 

Lai nepieaugtu tirgus koncentrācija un nesamazinātos konkurences spiediens, konkurences uzraugam ir jāpievērš pastiprināta uzmanība apvienošanās darījumiem – it īpaši horizontālā līmenī, kad apvienojas savstarpēji konkurējoši uzņēmumi. Pēdējo četru gadu laikā Latvijas konkurences tiesību eksperti padziļināti vērtēja 15 horizontālus darījumus. 40% no tiem notikuši ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū, turklāt divi darījumi, kas šajā periodā ir aizliegti, jo tie radītu būtisku kaitējumu konkurencei, notikuši tieši šajā tirgū.

Pēdējos četros gados padziļināta analīze veikta arī telekomunikāciju un digitāla satura pakalpojumu, apdrošināšanas, veselības, kā arī lauksaimniecības tirgos.