Kontakti

antis.apsitis [at] kp.gov.lv

Konkurences veicināšanas nodaļa koordinē un sagatavo iestādes viedokli par izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem. Tāpat nodaļa atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantam nodrošina konsultācijas sniegšanu publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrības izvērtēšanā, kā arī sniedz atzinumus par publisko personu darbības un to pieņemto lēmumu ietekmi uz konkurenci. Konkurences veicināšanas nodaļa izmeklē pārkāpumus, kas saistīti ar publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem atbilstoši Konkurences likuma 14.1 pantam.

Darbinieki

Antis Apsītis

Antis Apsītis

Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs
antis.apsitis [at] kp.gov.lv