Jaunumi

Latvijas Konkurences padome sesto gadu pēc kārtas saglabājusi augsto trīs zvaigžņu novērtējumu starptautiskajā Global Competition Review (GCR) reitingā. No vairāk nekā 140 konkurences iestādēm GCR kvalitātes reitingā iekļuvušas vien 35 konkurences iestādes. 

2020. gada GCR reitingā iekļauto pasaules vadošo 35 konkurences iestāžu pārskatā uzsvērts, ka Konkurences padomei nemainīgi ir vismazākais budžets no visām vērtētajām konkurences iestādēm, tāpat izcelts ir nepietiekamais darbinieku skaits, taču neskatoties uz to, pēc aptaujāto neatkarīgo juristu atzinuma, Konkurences padome “joprojām ir viena no viskompetentākajām iestādēm Latvijas valsts pārvaldē”, ko lielā mērā skaidro ar darbinieku entuziasmu un ieguldījumu darbā.  

Pārskatā īpaši izcelti Konkurences padomes nopelni, 2019. gadā uzsākot vairākas pārkāpuma lietas, kas pēc aptaujāto ekspertu vārdiem nosauktas par “nozīmīgām lietām”. Reitingā uzmanība pievērsta gan iestādes īstenotajām vērienīgajām procesuālajām darbībām jeb nepieteiktām inspekcijām, kas veiktas pamatojoties uz aizdomām par iespējamām īstenotām karteļu vienošanām būvniecības nozarē, gan pirmo reizi iestādes vēsturē piemēroto pagaidu noregulējumu, kura mērķis bija apturēt monopola izveidi atkritumu apsaimniekošanas tirgū Rīgā.

2020. gada GCR reitingā uzsvērta iestādes “smagā cīņa” par plašākām pilnvarām vērsties pret publisku personu – valsts un pašvaldības – radītiem konkurences kropļojumiem, kas pēc sešu gadu diskusijām ir noslēgta ar pozitīvu rezultātu – grozījumiem Konkurences likumā.  

Starptautiskais vērtētājs atzīst, ka lai arī iestādes piemērotie sodi un atklātie pārkāpumi skaitļos nav lieli, tomēr fakts, ka tiesas 100% gadījumos atstājušas spēkā iestādes lēmumus, ir novērtēts kā iespaidīgs. Tādējādi vairāki ārējie eksperti norāda, ka Latvijas Konkurences iestāde ir “drosmīga un tai joprojām ir svarīga ietekme Baltijas reģionā.”

Prestižais pasaules konkurences iestāžu reitings ir galvenais un vienīgais pašu konkurences iestāžu konkurētspējas un efektivitātes vērtētājs. To ik gadu publicē GCR, kas ir vadošais konkurences politikas un tiesību izdevums pasaulē. Šis ir jau 20. kvalitātes reitings, kur iestādes tiek vērtētas divu līdz piecu zvaigžņu sistēmā. Vērtējumā ņemti vērā tādi rādītāji kā iestādes lielums, budžets, personāls, atalgojuma līmenis, izmeklēto lietu skaits, sarežģītība un ilgums, piemēroto sodu apmērs, uzņēmumu apvienošanās uzraudzības jautājumi, konkurences kultūras veicināšanas pasākumu īpatsvars iestādes darbā, iestādes rīcībspēja u.c.