Saīsinātajā ziņojumā iekļaujams ievērojami mazāks informācijas apjoms nekā pilnajā ziņojumā – iesniedzējam jānorāda tikai pamatinformācija par konkrētajiem tirgiem, sašaurināta informācija par apvienošanās dalībniekiem, kā arī nav jāietver informācija vairākās pozīcijās par apvienošanās ekonomiskajiem un finansiālajiem aspektiem.


Uzņēmēji (apvienošanās dalībnieki) var iesniegt saīsināto ziņojumu par apvienošanos, ja pastāv vismaz viens no pieciem nosacījumiem:

  • Neviens no apvienošanās dalībniekiem nedarbojas vienā konkrētajā tirgū vai ar to vertikāli saistītā tirgū

Tā, piemēram, ja apvienojas komersanti, kas ražo atšķirīgas, savstarpēji neaizstājamas preces, šī apvienošanās visticamāk neietekmēs konkurences situāciju nevienā no apvienošanās iesaistītajiem tirgiem, jo apvienošanās rezultātā to tirgus vara tieši nepieaugs. Tāpat svarīgi, lai komersanti nebūtu saistīti vertikāli – piemēram, kā vienas preces ražotāji un izplatītāji.

  • Apvienošanā iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 20 procentus

Šajā gadījumā svarīgi, lai apvienošanās brīdī komersantu, kas plāno apvienoties, kopējā piedāvāto preču daļa konkrētajā tirgū (nošķirtajā teritorijā ar līdzīgajiem konkurences apstākļiem, kurā tiek tirgota noteiktā prece) attiecībā pret visu šajā tirgū piedāvāto preču apjomu būtu pietiekami neliela – nepārsniegtu 20% – lai šāda apvienošanās parasti nespētu negatīvi ietekmēt konkurenci.

  • Apvienošanās dalībnieki darbojas vertikāli saistītos tirgos, un katra apvienošanās dalībnieka tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 30%

Ja apvienojas komersanti, kas darbojas vertikāli saistītos tirgos, piemēram, kādas konkrētas preces ražotājs un izplatītājs, tad kā ietekmētie tiks identificēti gan konkrētās preces ražošanas, gan izplatīšanas tirgus. Gan ražotāja tirgus daļai preces ražošanas tirgū, gan izplatītāja tirgus daļai preces izplatīšanas tirgū nepārsniedzot 30%, apvienošanās parasti neatstās negatīvu ietekmi uz konkurenci.

  • Apvienošanās dalībnieki iegūst kopīgu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku, kurš negūst un kura mērķis nav gūt apgrozījumu no preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas Latvijas teritorijā

Gadījumā, ja tiek iegūta kopīga izšķiroša ietekme pār uzņēmumu, kas nodarbojas un arī turpmāk plāno nodarboties, piemēram, tikai ar preču eksportu, tādā veidā negūstot apgrozījumu no preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas Latvijas teritorijā. Apvienošanās dalībniekiem jāsniedz pamatota informācija par esošo un plānoto saimniecisko darbību.

  • Apvienošanās dalībnieks iegūst izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku tirgū, kurā apvienošanās dalībniekam jau ir kopīga izšķiroša ietekme

Piemēram, pirms apvienošanās komersantam A un komersantam B katram pieder 50% kapitāla daļu komersantā C, bet, īstenojot apvienošanās darījumu paredzēts, ka komersants A iegūs arī komersanta B piederošās kapitāla daļas, tādējādi ar 100% kapitāla daļu palīdzību realizējot izšķirošu ietekmi komersantā C.

Ja tirgus dalībnieku apvienošanās, par kuru iesniegts saīsinātais ziņojums, rada bažas par tās ietekmi uz konkurenci un ir nepieciešama papildu izpēte, Konkurences padome mēneša laikā var pieprasīt no tirgus dalībniekiem pilna ziņojuma iesniegšanu.