Datums 6. jūnijs, 2024
Laiks10.00–11.00
Vieta Tiešsaistes platformā MS Teams

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Publiskām personām – valstij, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām, - darbojoties jomā, kurā preces un pakalpojumus tirgus dalībnieki spēj piedāvāt brīvas konkurences apstākļos, pastāv būtisks risks deformēt konkurenci, ilgtermiņā negatīvi ietekmējot komercdarbības vidi un patērētāju intereses. Tāpēc publiskā sektora iesaistei komercdarbībā ir noteikti ierobežojumi, kurus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 88.pants.

Konkurences padomes (KP) bezmaksas seminārā “Publiskā sektora kapitālsabiedrības: Ko ņemt vērā?" izglītosim gan par priekšnoteikumiem, kādos ir pieļaujama publiskas personas iesaiste uzņēmējdarbībā un kas ir tādi termini, kā “līdzdalības izvērtējums” un “ekonomiskais izvērtējums”, gan par publisku personu iesaistes inovāciju tirgos, piemēram, tirgus nepilnības apstākļos, ietekmi uz konkurenci.

Lektores:

  • Tēma “Publisku personu līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtēšana” – Zane Leite, KP Konkurences veicināšanas departamenta vecākā juriste
  • Tēma “Publisku personu darbība inovāciju tirgos” – Rūta Šīna, KP Konkurences veicināšanas departamenta vecākā juriste

Kad norisināsies seminārs?

2024. gada 6. jūnijā plkst. 10.00 attālināti tiešsaistē (MS Teams platformā)

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. Lai pieteiktu dalību seminārā, lūgums aizpildīt elektronisko anketu vai sazināties ar KP Vecāko komunikācijas speciālisti Paulu Celmu – paula.celma@kp.gov.lv, +371 68206980

Lūgums visus interesējošos jautājumus atsūtīt pirms semināra, norādot pieteikuma anketā vai sūtot KP Vecākajai komunikācijas speciālistei Paulai Celmai. 


Aicinām apmeklēt arī semināru cikla otro daļu 7. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 11.00: