Datums 7. jūnijs, 2024
Laiks10.00–11.00
Vieta Tiešsaistes platformā MS Teams

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Valstij, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām, iesaistoties uzņēmējdarbībā vai ikdienā strādājot ar jautājumiem, kas var ietekmēt konkurences situāciju tirgū, būtiski ir izprast konkurences neitralitātes regulējumu, kas ietverts Konkurences likuma 14.1 pantā.

Šis regulējums paredz pienākumu publiskām personām un to kapitālsabiedrībām nodrošināt vienlīdzīgas iespējas konkurēt tirgū visiem tirgus dalībniekiem, neskatoties uz to piederību un īpašnieku sastāvu.

Vebinārā aplūkosim:

  1. Kā nodrošināt vienlīdzīgus tirgus apstākļus (level-playing field), tādējādi ievērojot konkurences neitralitātes prasības;
  2. Kāda rīcība varētu tikt uzskatīta par neatbilstošu Konkurences likuma 14.1 pantam un kādas ir iespējamās šīs rīcības sekas;
  3. Kas jāņem vērā publiskām personām un to kapitālsabiedrībām, lai to rīkotie publiskie iepirkumi atbilstu konkurences neitralitātes prasībām, veicinot godprātīgu iepirkumu vidi Latvijā.

Lektori:

  • Tēma “Konkurences neitralitātes regulējums” – Anete Vitjazeva, KP Konkurences veicināšanas departamenta galvenā juriste
  • Tēma “Konkurences neitralitāte publiskajos iepirkumos” - Artūrs Grīgs, KP Konkurences veicināšanas departamenta vecākais jurists

Kad norisināsies vebinārs?

2024. gada 7. jūnijā plkst. 10.00 attālināti tiešsaistē (MS Teams platformā)

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. Lai pieteiktu dalību, lūgums aizpildīt elektronisko anketu vai sazināties ar KP Vecāko komunikācijas speciālisti Paulu Celmu – paula.celma@kp.gov.lv, +371 68206980

Lūgums visus interesējošos jautājumus atsūtīt pirms vebināra, norādot pieteikuma anketā vai sūtot KP Vecākajai komunikācijas speciālistei Paulai Celmai.


Aicinām apmeklēt arī semināru cikla pirmo daļu 6. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 11.00:

Datums 6. jūnijs, 2024
Laiks10.00–11.00
Atrašanās vietaTiešsaistes platformā MS Teams

VEBINĀRS: “Publiskā sektora kapitālsabiedrības: ko ņemt vērā?"

Publiskām personām – valstij, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām, - darbojoties jomā, kurā preces un pakalpojumus tirgus dalībnieki…