Pārkāpumu un pierādījumu piemēri

11.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, kurā konstatēta aizliegta vienošanās starp trim Latvijas olu ražotājiem – AS „Balticovo", SIA „DAUGAVPILS PUTNI" un AS „MADONA". Par ilgstošu aizliegtu informācijas apmaiņu un savstarpējas konkurences likvidēšanu uzņēmumiem piemērots naudas sods kopumā Ls 109 164 apmērā.

KP konstatēja, ka uzņēmumi apmainījušies ar informāciju par to saimniecisko darbību, vistu olu ražošanu, kā arī par vistu olu realizēšanu gan Latvijas teritorijā, gan ārpus tās. Tā, piemēram, karteļa dalībnieki snieguši viens otram datus, kas ļauj noteikt olu realizācijas apjomus un ražošanas izmaksas, informāciju par eksporta organizācijas detaļām un īpašuma apdrošināšanu.

Šāda rīcība ievērojami pārsniedz atļautai patstāvīgu uzņēmumu sadarbībai pieļaujamo, kā arī nav attaisnojama ar AS „Balticovo" vēlmi nodrošināt ievērojamā SIA „DAUGAVPILS PUTNI" un AS „MADONA" parāda atmaksu – šādiem mērķiem paredzēti citi tiesiskie mehānismi.

Slepenā sadarbība ļāva uzņēmumiem prognozēt vienam otra rīcību, attiecīgi veidot savus plānus un tādējādi labāk piemēroties tirgus apstākļiem, nostiprināties tirgū, nesamazinot cenas par labu patērētājiem. Pārkāpuma rezultātā karteļa dalībnieki varēja efektīvi pasargāt savu tirgu no jaunienācējiem un ierobežot citu olu ražotāju iespējas attīstīties.

AS „MADONA" un AS „Balticovo" pārkāpumā bijušas iesaistītas vismaz no 2006.gada marta līdz 2008.gada maijam, savukārt SIA „DAUGAVPILS PUTNI" – vismaz no 2006.gada augusta līdz 2008.gada janvārim. Uzņēmumiem piemērots naudas sods attiecīgi Ls 11 448,38, Ls 91 659,91 un Ls 6 055,52 apmērā.

Konkurences likuma izpratnē, sākot no 2009.gada 29.jūlija, visi trīs uzņēmumi uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku (tajos izšķirošu ietekmi īsteno SIA „BCO"), savukārt SIA „DAUGAVPILS PUTNI" un AS „MADONA" par vienu tirgus dalībnieku uzskatāmas jau kopš 2005.gada 24.oktobra (abos uzņēmumos izšķiroša ietekme bija SIA „BOLNIS").

Lietu KP ierosināja pēc pašiniciatīvas pēc olu tirgus uzraudzības laikā iegūtās informācijas.

Par līdzīgu pārkāpumu – aizliegtu informācijas apmaiņu – šie paši uzņēmumi, kā arī vēl 8 citi vistu olu ražotāji tika sodīti jau 2004.gadā. Toreiz pārkāpums izpaudās, attiecīgajiem olu ražotājiem Latvijas Olu ražotāju asociācijas sapulcēs apmainoties ar informāciju, apspriežot vistu olu realizācijas cenu palielināšanu un rīkojoties atbilstoši asociācijas sapulcēs iegūtajai informācijai. Saskaņoto darbību mērķis bija olu realizācijas cenu palielināšana un noturēšana vienā līmenī, likvidējot risku, kas nenovēršami rastos, ja katrs olu ražotājs cenu palielinātu atsevišķi. Rezultātā tirgus nevarēja pašregulēties, tika ietekmēta olu tirdzniecības sistēma, kā arī deformēts cenu līmenis, liekot patērētājiem pārmaksāt. Šis KP lēmums stājās spēkā pēc Augstākās tiesas Senāta 08.10.08. sprieduma.

Abi KP lēmumi pieejami pielikumā: