Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir izvērtējusi Jelgavas pilsētas domes ieceri atjaunot vēsturiskās ēkas Vecpilsētas ielā 2 un J.Asara ielā 1, lai izveidotu amatu māju. Pašvaldības sniegtā informācija liecina, ka amatu māju plānots iznomāt privātajiem komersantiem, kas, KP ieskatā, ir labs risinājums, lai pašvaldība izvairītos no iesaistes saimnieciskajā darbībā.  

KP tika saņemts privātpersonas iesniegums, kurā paustas bažas par pirmšķietamu Jelgavas pilsētas domes iesaisti tūrisma maksas pakalpojumu sniegšanā. Tās pamatotas ar pašvaldības ieceri atjaunot vēsturiskās ēkas Vecpilsētas ielā 2 un J.Asara ielā 1 un, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, tajās izveidot dzīvesziņas un arodu sētu. Atbildot uz paustajām bažām, pašvaldība KP informēja, ka vēsturiskās ēkas ir plānots iznomāt juridiskām personām uzņēmējdarbības veikšanai.

KP viedoklis par Jelgavas pilsētas domes ieceri izveidot amatu māju