Jaunumi

Konkurences padome (KP) uzraudzībā par Valsts izglītības satura centra (VISC) apstiprināto angļu valodas mācību līdzekļu iepirkuma tirgu konstatē, ka atsevišķu izdevēju mācību līdzekļu izplatīšanas modeļa maiņa Latvijā, kas nodrošina SIA “Jānis Roze” ekskluzīvas izplatīšanas tiesības Baltijā, nerada negatīvas sekas konkurencei un klientiem.  

KP uzsāka tirgus uzraudzību pēc saņemta iesnieguma, kurā grāmatu izplatītājs pauda bažas par izmaiņām izdevēja Pearson angļu valodas mācību līdzekļu iepirkumā. Pērn Platforma Dystrybucyjna “Edu-Książka” Sp. Z.o.o., kas ir izdevēja Pearson angļu valodas mācību līdzekļu ekskluzīvais izplatītājs Centrāleiropā un Austrumeiropā, noslēdza līgumu ar SIA “Jānis Roze”. Tā kā uzņēmums ieguva ekskluzīvas tiesības kļūt par vienīgo Pearson mācību līdzekļu izplatītāju Baltijas valstīs, tika radīts iespējams apdraudējums konkurences attīstībai pārējo izplatītāju vidū.

KP padziļinātu uzraudzību veica visu VISC apstiprināto angļu valodas mācību līdzekļu tirgū. Latvijā angļu valodas apmācībai bez Pearson mācību līdzekļiem iespējams iegādāties materiālus arī no citiem izdevējiem – Oxford University Press, Express Publishing, Cambridge University Press, SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” un SIA “RaKa”.

Angļu valodas mācību līdzekļu lielākie iepircēji un izplatītāji Latvijā ir SIA “Jānis Roze” un SIA “Globuss A”. Ņemot vērā abu izplatītāju tirgus daļas, apstiprināto mācību līdzekļu klāstu, sadarbību ar skolām un citus nosacījumus, KP uzraudzības ietvaros nekonstatēja SIA “Jānis Roze” dominējošā stāvokļa pastāvēšanu konkrētajā tirgū.

Lai arī ekskluzīvi līgumi nav aizliegti, tie var radīt konkurences ierobežojumus. Tajā pašā laikā iestāde konstatēja, ka SIA “Jānis Roze” ekskluzīvais izplatīšanas līgums neatstāj negatīvas sekas – nav konstatētas darbības, kas izslēgtu citu tirgus dalībnieku iespēju konkurēt par angļu valodas mācību līdzekļu piegādi skolām. Vērtējot Pearson mācību līdzekļu cenu pieaugumu, KP pirmšķietami secina, ka tas nav tieši saistāms ar ekskluzīvo izplatīšanas līgumu, bet ar vispārējām tendencēm un tirgus situāciju, kā arī konkurences apstākļiem kopumā. Nav konstatētas arī citas negatīvas sekas, piemēram, mācību līdzekļu piegādes aizkavējumi vai apkalpošanas kvalitātes pasliktināšanās.

Lai novērstu iespējamus riskus konkurencei nākotnē, KP brīdināja SIA “Jānis Roze” par uzņēmuma atbildību ekskluzīvo tiesību gadījumā. Iestāde aicināja uzņēmumu izstrādāt un piemērot tādus cenu politikas principus un piegādes noteikumus, kas izslēgtu jebkādu iespēju neievērot godīgas  konkurences principus attiecībā uz pārējiem VISC apstiprināto angļu valodas mācību līdzekļu izplatītājiem Latvijā.