11. martā Konkurences padome (turpmāk - KP) pieņēma lēmumu sodīt divus meliorācijas uzņēmumus – SIA “Valkas meliorācija” un SIA “Agromeliorators” – par  saskaņotu piedāvājumu sniegšanu valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk - ZMNĪ) organizētajos iepirkumos. Par uzņēmumu aizliegtu vienošanos piemērots naudas sods vairāk nekā 221 000 eiro apmērā.

Veicot meliorācijas nozares iepirkumu pārbaudi, KP atklāja sakritības ZMNĪ organizētajos iepirkumos laika periodā no 2016. līdz 2019. gadam, kas īstenoti Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai programmas ietvaros 2014. – 2020. gadam. Vērtējot iepirkumus un veicot inspekcijas sešos uzņēmumos, KP guva pierādījumus, ka meliorācijas pakalpojumu sniedzēji – SIA “Valkas meliorācija” un SIA “Agromeliorators” – ir aizliegti vienojušies par dalības noteikumiem trīs iepirkumu procedūrās.

SIA “Valkas meliorācija” un SIA “Agromeliotors” sniedza savstarpēji saskaņotus piedāvājumus ZMNĪ organizētajos iepirkumos par valsts nozīmes ūdensnotekas Ījovkas strauta atjaunošanu, kā arī par valsts nozīmes ūdensnotekas Rēzeknīte atjaunošanu. Piegādātāji savstarpēji apmainījās ar attiecīgajā iepirkumā iesniedzamajiem dokumentiem, tostarp finanšu tāmēm, imitējot konkurenci. Piegādātāju saskaņotas darbības rezultātā pasūtītājs nesaņēma godīgas konkurences apstākļos veidotus iepirkuma piedāvājumus, kas ļautu iepirkt izdevīgāko pakalpojumu. Par konstatētajiem pārkāpumiem KP piemēroja SIA “Valkas meliorators” naudas sodu 208 837,15 eiro apmērā un SIA “Agromeliorators” – 13 132,45 eiro apmērā.

Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite: “Šī lieta ir viens no retajiem gadījumiem, kad izpēte tika uzsākta, pateicoties tieši anonīmam iesniegumam, kas bija vairāk vērsts uz iespējamu amatpersonu negodprātīgu rīcību. Ņemot vērā KP pašiniciatīvu (ex-officio), tika uzsākta izmeklēšana - veikts skrīnings un iegūti fakti, kas kalpoja par pamatu pārkāpuma lietas ierosināšanai. Papildu signālu par problēmām meliorācijas iepirkumos un aizdomām par aizliegtu vienošanos meliorācijas pakalpojumu sniedzēju darbībās saņēmām no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras. Tādējādi pētāmie jautājumi tika apvienoti vienas kopīgas izpētes ietvaros. Kopumā tas vēlreiz apliecina, ka arī anonīmi iesniegumi var novest līdz pārkāpuma lietas izpētei, tāpēc ļoti novērtējam sabiedrības līdzdalību pārkāpumu atklāšana.”

Ņemot vērā izmeklēšanas laikā iegūto informāciju un saņemtos signālus par iespējamiem konkurences pārkāpumiem meliorācijas nozarē, tostarp anonīmos un oficiālos iesniegumus, KP vērš uzmanību uz uzņēmumu iespēju izmantot Iecietības programmu – kartelī iesaistītiem uzņēmumiem atzīties pārkāpumā un par to saņemt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no naudas soda, kā arī atbrīvojumu no lieguma uz gadu piedalīties publiskajos iepirkumos. Konkurences likums paredz, ka uzņēmums var tikt sodīts par aizliegtu vienošanos, kas īstenota pirms vairākiem gadiem, tāpēc uzņēmumus, kas apzinātu vai neapzinātu iemeslu dēļ ir iesaistījušies konkurentu aizliegtā vienošanā, KP aicina neklusēt un izmantot Iecietības programmas iespējas.

KP aicina ikvienu, kam ir informācija par iespējamiem konkurences pārkāpumiem, piemēram, aizliegtām vienošanām vai dominējošo uzņēmumu ļaunprātīgu tirgus varas izmantošanu, par to ziņot. To iespējams darīt arī anonīmi iestādes tīmekļa vietnē.