Jaunumi

Noslēgusies aptauja, kuras ietvaros Konkurences padome (KP) noskaidroja piecu specializēto kanālu atpazīstamību, pieejamību un to savstarpējo aizvietojamību. Papildus KP uzzināja patērētāju televīzijas operatora izvēles kritērijus, priekšrocības un paradumus.

KP lietas par iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu izpētes ietvaros saskārās ar grūtībām noteikt televīzijas programmu savstarpējo aizvietojamību, jo izvēli par programmām neizdara skatītāji, bet gan televīzijas operatori, piedāvājot tiem programmas nevis atsevišķi, bet pakas ietvaros. Televīzijas operatori, iegādājoties televīzijas programmas vairumtirdzniecības tirgū, neatspoguļo patiesās skatītāju vēlmes un pieprasījumu pēc tām.

Ar aptaujas palīdzību KP pētīja, vai konkurence starp piecām specializētajām televīzijas programmām (Eurosport, Eurosport2, Discovery, Animal Planet, TLC) ir žanra ietvaros vai starp žanriem. Tāpat KP skaidroja skatītāju priekšrocības un iespējamo rīcību, ja konkrētās programmas tiem kļūtu nepieejamas.

Pētījuma dati liecina, ka 44% Latvijas iedzīvotāju savu televīzijas operatoru izvēlas pēc zemākās cenas. Šāds kritērijs televīzijas operatoru izvēlē biežāk raksturīgs iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem (ģimenes ienākumi – līdz 570 eiro mēnesī), un senioriem vecumā no 61 līdz 74 gadiem. Aptuveni trešajai daļai iedzīvotāju (ģimenes ienākumi – virs 850 eiro mēnesī) un teju pusei jauniešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem svarīgākais televīzijas operatora izvēles kritērijs ir atbilstošākais televīzijas programmu piedāvājums.

Televīzijas operatoru izvēli ietekmē arī dzīvesvieta. 18% uzrunāto Latgales iedzīvotāju kā kritēriju televīzijas operatora izvēlē min pieejamību – tas bijis vienīgais pieejamais operators. Kurzemes reģionā situācija krasi atšķiras – vien 6% atzina, ka televīzijas operatora izvēli ietekmējusi citu operatoru nepieejamība. Savukārt Rīgā izvēlēto operatoru kā vienīgo sev pieejamo min 8% skatītāju.

Aplūkoto piecu specializēto televīzijas programmu skatītāji nedaudz biežāk kā pārējie skatītāji savu operatoru izvēlas pēc atbilstošākā programmu piedāvājuma. No pieciem aplūkotajiem specializētajiem kanāliem kā atpazīstamākos iedzīvotāji min Eurosport, Discovery Channel un Animal Planet, savukārt no tiem skatītākie – Discovery Channel un Animal Planet. 38% iedzīvotāju atzīmē, ka šie kanāli rāda to, ko nerāda citi. Divām trešdaļām skatītāju abas programmas ir pieejamas, jo operators tās piedāvā. Visretāk jeb katrs piektais iedzīvotājs skatās TLC kanālu. Tas pieejams aptuveni trešdaļai skatītāju.

Lai arī lielākā daļa respondentu norādījuši, ka pieci minētie kanāli nav aizvietojami ar citiem, tikai aptuveni ceturtā daļa iedzīvotāju apsvērtu televīzijas operatora maiņu, ja līdzšinējais operators tos vairs nepiedāvātu. No pieciem aplūkotajiem kanāliem Eurosport2 gadījumā 31% skatītāju apsvērtu mainīt televīzijas operatoru, kas ir augstākais rādītājs.

Iegūtie pētījuma dati KP ir būtisks un objektīvs informācijas avots sekmīgai turpmākajai lietas izpētes gaitai.

Aptauju Konkurences padomes uzdevumā janvāra otrajā pusē veica pētījumu aģentūra ResearchCube, kopumā uzrunājot 1020 iedzīvotāju vecumā no 18–74 gadiem. 

 

Pētījums par televīzijas kanālu savstarpējo aizvietojamību