Jaunumi

9. un 10. oktobrī Viļņā norisinās 14. Baltijas Konkurences konference, kur tiekas Baltijas konkurences iestādes, lai dalītos pieredzē ar aizvadītā gada aktualitātēm. Vienlaikus konferencē tiek pārrunāti arī jautājumi, kā stiprināt Eiropas valstu konkurences iestāžu efektivitāti, tādējādi veicinot vienotu un stipru tirgu visā Eiropā.

Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama Baltijas Konkurences konferences dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas šī brīža aktualitātēm konkurences uzraudzības jomā. Uzrunā priekšsēdētāja pieskārās arī nesen Eiropas Komisijas pieņemtajam lēmumam sodīt Lietuvas Dzelzceļu “Lietuvos geležinkeliai” par konkurences ierobežojumiem dzelzceļa kravu pārvadājumu jomā, nojaucot dzelzceļa savienojumu starp Lietuvu un Latviju.

Priekšsēdētāja S. Ābrama: „Diemžēl arī Latvijas tirgus dalībnieki nav apmierināti, kā notikusi Latvijas dzelzceļa kravu tirgus liberalizācija. Vēl vairāk, tie norāda, ka brīvas konkurences principi, kas noteikti nozares regulējumā, pastāvot tikai uz papīra. Iespējams, šis ir piemērots brīdis un iemesls, lai Latvijas un Lietuvas konkurences uzraugi veiktu kopīgu dzelzceļa kravu tirgus izpēti, kā arī kopīgi izmantotu pieejamos konkurences aizsardzības instrumentus, lai vērstos pret konkurences ierobežojumiem dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū Baltijā.”

Šogad Baltijas Konkurences konference norisinās gan ekspertu darba grupās, gan arī starptautisku ekspertu un praktiķu paneļdiskusijās. Darba grupās tiek aplūkoti tādi jautājumi kā savstarpējie izaicinājumi starp konkurences tiesībām un publiskajiem iepirkumiem, konkurences pārkāpumi dominējošo uzņēmumu darbībās, konkurences iestāžu sadarbība ar tiesām gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, cilvēktiesību arvien pieaugošā loma konkurences iestāžu pilnvaru realizācijā, kā arī starpinstitucionālo sadarbības iespēju jautājumi.

Savukārt konferences otrās dienas diskusijas ietvaros eksperti un konkurences tiesību praktiķi koncentrējās uz Eiropas Komisijas (t.sk. ECN+) ierosināto direktīvas priekšlikumu piešķirt lielākas pilnvaras Eiropas Savienības konkurences iestādēm un sekmēt kopējo konkurences tiesību piemērošanas jomu. Jaunā direktīva stiprinātu konkurences iestāžu efektivitāti, īpaši uzlabojot to neatkarību, nodrošinot pienācīgu finansējumu un nepieciešamās pilnvaras.

Konferencē piedalījās visu trīs Baltijas valstu konkurences institūciju vadītāji, Zviedrijas, Polijas, Gruzijas, Ukrainas konkurences iestāžu pārstāvji. Konferenci pagodināja arī Eiropas Komisijas konkurences komisāre Margrēte Vestagere (Margrethe Vestager), kā arī starptautiski atzīti konkurences tiesību eksperti kā Džordža Vašingtona Universitātes Juridiskās skolas profesors Viljams E. Kovačičs (William E. Kovacic), Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Jans S. Foresters (Ian S. Forrester), Eiropas Komisija Konkurences ģenerāldirektorāta izpilddirektors Kriss Dekeisers (Kris Dekeyser) u.c.

Reģionālās Baltijas valstu konkurences konferences organizēšana reizi trijos gados tiek uzticēta katrai no trim Baltijas valstīm. Konferences mērķis ir veidot diskusiju platformu, lai pārrunātu pastāvošās konkurences problēmas un meklētu vienotu pieeju to risināšanai. Konference ļauj Baltijas valstu konkurences uzraugiem apkopot labāko praksi un pārņemt veiksmīgākos risinājumus. Nākamgad konferenci rīkos Latvijas Konkurences padome.