Jaunumi

Lai veicinātu Latvijas ekonomikas produktivitāti un konkurētspēju, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) 29. maijā publiskotajā ziņojumā par Latvijas ekonomiku rekomendē stiprināt Konkurences padomes pilnvaras un nodrošināt pietiekamu finansējumu kvalificētu speciālistu noalgošanai.

Šā gada 29. maijā īpašā vizītē Latvijā ieradās OECD ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Angel Gurría) un OECD Ekonomikas departamenta un Vides departamenta pārstāvji, lai klātienē prezentētu Ekonomikas pārskatu par Latviju un Vides raksturlielumu pārskatu par Latviju, kā arī sniegtu rekomendācijas tālākai attīstības veicināšanai.

OECD ģenerālsekretārs Anhels Gurija uzsvēra, ka Latvijā ir jāstiprina Konkurences padome, lai tā var “efektīvi vērsties pret monopoliem, oligopoliem, duopoliem un visiem citiem “poliem””, jo spēcīga konkurence gan uzlabo produktivitāti un ekonomisko sniegumu, gan samazina cenas, no kā savukārt iegūst patērētāji. OECD ziņojumā norādīts, ka Konkurences padomei ir jākļūst stiprākai savās spējās un jānodrošina spēcīgāki instrumenti, lai varētu kontrolēt valsts vai pašvaldības iestāžu darbību un to atbilstību godīgai konkurencei.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Ekonomikas ministrijas vadītās delegācijas sastāvā aprīlī piedalījos OECD Ekonomikas un attīstības pārskatu komitejas rīkotajā eksaminācijā un biju pārsteigta, ka OECD eksperti bija izvērtējuši, ka Latvijas Konkurences padomei atšķirībā no citām līdzvērtīgām attīstīto valstu konkurences uzraudzības iestādēm ir vismazākais budžets. Arī Eiropas ECN+ direktīva, kura divu gadu laikā jāpārņem Latvijas nacionālajā regulējumā, nosaka, ka konkurences iestādes jānodrošina ar pietiekamiem resursiem, kā arī neatkarību lēmumu pieņemšanas un izmeklēšanas procesā, lai tās spētu kvalitatīvi veikt tām uzticētos pienākumus un tādējādi stiprinātu ekonomisko vidi Latvijā. Ceru, ka OECD un Eiropas Komisijas aicinājumi mūsu valstī beidzot tiks saklausīti.”

Ekonomikas pārskatā par Latviju izvērtēta Latvijas ekonomiskā situācija un galveno reformu īstenošanas process, kā arī sniegtas OECD ekspertu rekomendācijas Latvijas ekonomikas ilgtspējīgākas izaugsmes nodrošināšanai. Saskaņā ar OECD praksi šāda veida pārskati tiek publicēti reizi divos gados.