Līdz 25. novembrim Konkurences padomes (KP) rīkotajā akcijā “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei – 2021” iespējams pieteikt nepamatotus ierobežojumus konkurencei, kas radušies no publisku personu – valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību – darbības. KP akcijas ietvaros saņēmusi informāciju par vairākām nozarēm, ko, iespējams, ietekmējuši publisku personu radīti šķēršļi. Līdz šim akcijā saņemti pieteikumi par iespējamiem šķēršļiem konkurencei tādās nozarēs kā ražošana, enerģētika, pasākumu rīkošana, finanses un apdrošināšana, IT u.c. nozarēs.

Akcijas mērķis ir identificēt godīgas konkurences kavēkļus un rosināt to novēršanu, veicinot  konkurences neitralitāti un ekonomikas izaugsmi. Par nepamatotu ierobežojumu konkurencei var uzskatīt priekšrocību radīšanu savai kapitālsabiedrībai, noteikumu vai likumu redakcijas, kas konkurences priekšrocības sniedz vienam konkrētam uzņēmumam un tādējādi neļauj tirgū ienākt vai izstumj no tirgus esošos uzņēmumus, kā arī citu publiskas personas rīcību, kas apgrūtina uzņēmumu darbību tirgū.

Anketu var aizpildīt ikviens sabiedrības pārstāvis, kurš novērojis vai saskāries ar publiskas personas radītiem šķēršļiem, kas nepamatoti kavē vai ierobežo konkurenci.

Lai piedalītos akcijā, interesentiem ir jāaizpilda anketa, kurā jānorāda šķērslis vai ierobežojums, ko radījusi publiska persona, kas kavējis vai liedzis uzņēmumiem godīgi konkurēt tirgū. Izvēloties iesniegt anketas sagatavi, nevis aizpildīt elektronisko pieteikuma formu, ir jālejupielādē anketa word formātā, tā jāaizpilda un pdf formātā jānosūta uz e-pastu pasts@kp.gov.lv ar norādi “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei”.

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti Pasaules Konkurences dienā 2021. gada decembrī.

Akcijas pieteikuma anketa elektroniski: https://ej.uz/nejedzība2021

VIDEO – kas ir konkurences neitralitāte: https://youtu.be/8xBOHYp8yrY

Uzzini vairāk par akciju: https://www.kp.gov.lv/lv/akcija-nejedzigakais-skerslis-konkurencei