Jaunumi

Šodien, 24. martā, Konkurences padomes locekļa amata pienākumus sāk pildīt Valentīns Hitrovs, kuru šī gada 9. februārī amatā apstiprināja Ministru kabinets.

Līdz šim V. Hitrovs ieņēma Konkurences padomes Juridiskā departamenta direktora vietnieka amatu. Jaunajam padomes loceklim Latvijas konkurences iestādē kopumā ir astoņus gadus ilga darba pieredze. V. Hitrovs konkurences tiesības un konkurences ekonomiskos aspektus starpdisciplināri studējis Latvijā un ārvalstīs.

Konkurences padomes lēmējinstitūcija sastāv no trim amatpersonām – Konkurences padomes priekšsēdētāja un diviem padomes locekļiem. Šobrīd Konkurences padomi vada priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama (apstiprināta amatā 2012. gada 12. jūnijā), savukārt padomes locekļa pienākumus pilda Jānis Račko (apstiprināts amatā 2014. gada 7. janvārī).

Līdz šim otrā padomes locekļa amata pienākumus pildīja Dzintars Striks, kurš padomes locekļa amatā bija desmit gadus jeb divus pilnvaru termiņus.

Saskaņā ar Konkurences likumu Konkurences padomes locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi.