Jaunumi

Valentīns Hitrovs, kuru šī gada 9.februārī Konkurences padomes locekļa amatā apstiprināja Ministru kabinets, amata pienākumus uzsāks pildīt 24.martā, kad būs beidzies līdzšinējā padomes locekļa Dzintara Strika pilnvaru laiks.

Dz.Striks savus amata pienākumus uzsāka pildīt 2011.gada 23.martā, un viņa pilnvaru laiks saskaņā ar Konkurences likumu ir pieci gadi. Kopumā Dz.Striks Konkurences padomes locekļa amatā bija 10 gadus jeb divus pilnvaru termiņus.

Konkurences padomes lēmējinstitūcija sastāv no trim amatpersonām – Konkurences padomes priekšsēdētāja un diviem padomes locekļiem. Šobrīd Konkurences padomi vada priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama (apstiprināta amatā 2012.gada 12.jūnijā), bet otra padomes locekļa pienākumu pilda Jānis Račko (apstiprināts amatā 2014.gada 7.janvārī).

Tuvojoties Dz.Strika pilnvaru termiņa beigām, Ekonomikas ministrija izsludināja amata konkursu.  Konkursa komisija, izvērtējot pretendentus, par atbilstošāko kandidatūru izvirzīja V.Hitrovu, ņemot vērā viņa darba pieredzi Konkurences padomes Juridiskā departamenta direktora vietnieka amatā, veiksmīgo Konkurences padomes pārstāvību apjomīgās un sarežģītās tiesvedībās, kā arī novērtējot viņa izglītību un zināšanas. V.Hitrovs konkurences tiesības un konkurences ekonomiskos aspektus starpdisciplināri studējis Latvijā un ārvalstīs.