Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir publicējusi vadlīnijas asociācijām un to biedriem, lai novērstu iespējamus aizliegtu vienošanos riskus asociāciju darbībā. Vadlīnijās iestāde skaidro, kādi ir pieļaujami un atbalstāmi pasākumi asociāciju ietvaros un kādu jautājumu apspriešana noteiktos apstākļos var radīt aizliegtu vienošanos risku.

Pēdējo piecu gadu laikā KP ir konstatējusi karteļa vienošanās piecu asociāciju ietvaros, kas norāda uz tendenci uzņēmumiem izmantot asociācijas kā platformas godīgas konkurences ierobežošanai. Lai novērstu, ka aizliegtu vienošanās tiek pieļautas nepietiekamo zināšanu dēļ, kā arī atturētu uzņēmējus no mērķtiecīgas aizliegtu vienošanos īstenošanas un pasargātu no sankcijām par konkurences tiesību pārkāpšanu, KP ir sagatavojusi vadlīnijas asociācijām un to biedriem par to, kādas darbības ir pieļaujamas un kādas ir pretrunā ar Konkurences likumu

KP vadlīnijās norāda, ka ir pieļaujami un atbalstāmi, ka asociācijas ietvaros biedri apspriež jautājumus, kas attiecas uz nozares kopīgiem mērķiem un attīstību. Tajā pašā laikā ir aizliegta sensitīvas informācijas apkopošana un izpaušana par jautājumiem, kas ietekmē katra uzņēmuma konkurētspēju, piemēram, noteikumi par cenu veidošanu, t.sk. iepirkuma vai tālākpārdošanas cenu veidošanu vai maiņu, plānotās dalības publiskajos iepirkumos, piedāvājuma izstrāde utt.

Lai asociāciju biedrus pasargātu no iesaistes iespējamās aizliegtās vienošanās, KP aicina uzņēmējus īstenot zelta uzvedības principus. Piemēram, pirms asociācijas biedru sanāksmēm vienmēr pārliecināties par skaidru darba kārtību un atturēties no tādu jautājumu apspriešanas, kas varētu būt pretrunā ar konkurences tiesībām. Gadījumos, kad asociāciju biedri sāk apspriest šādus jautājumus, uzņēmuma pārstāvjiem ir publiski jādistancējas vai aktīvi jānorobežojas, jo pat pasīva iesaiste šādās situācijās var tikt uzskatīta par iesaisti kartelī.

KP aicina asociācijas un to biedrus arī turpmāk neskaidro jautājumu gadījumā vispirms vērsties iestādē, lai izvairītos no neapzinātas konkurences kropļošanas un iespējamām sankcijām par šādām darbībām. Tāpat iestāde aicina asociācijas veicināt savu biedru izpratni par konkurences tiesībām, organizējot seminārus individuāli vai pieaicinot KP speciālistus.