Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir apkopojusi uzņēmēju un juristu sniegto vērtējumu par iestādes darbu apvienošanos uzraudzībā un spēkā esošo normatīvo regulējumu. Uzņēmēju atbildes ļāvušas apzināt arī būtiskākās grūtības, ar kurām tie saskaras, sagatavojot apvienošanās ziņojumu.

2014. un 2015. gadā KP kopumā izvērtējusi 32 uzņēmumu apvienošanās, no kurām 21 gadījumā pēc iestādes lēmuma pieņemšanas apvienošanās dalībnieks vai tā pārstāvis atbildēja uz KP aptaujas jautājumiem.

Vērtējot apvienošanās ziņojuma sagatavošanas procesu, vairums respondentu atzina, ka tiem bija skaidri saprotami gan apvienošanās paziņošanas kritēriji, gan tas, kāda informācija jāiesniedz KP. Lielākā daļa – 62% – respondentu atzina, ka sagatavot nepieciešamo informāciju bija viegli, vienlaikus vairums arī norādījuši, ka ziņojumu sagatavošanai izmantojuši ārpakalpojumus.

Respondentu sniegtās atbildes liecina, ka pirms apvienošanās ziņojuma iesniegšanas uzņēmēji izmantojuši iespēju ar iestādi konsultēties telefoniski vai klātienē. Konsultēšanās iespējas izmantojuši 95% respondentu, atzīstot, ka lielākās neskaidrības radījuši jautājumi, kā pareizi jānoformē iesniedzamais ziņojums un kā jāaprēķina tirgus daļa, kā arī tas, kā pareizi jānosaka ietekmētais tirgus.

KP secina, ka iestādes piedāvātais pirmsapvienošanās konsultāciju formāts ir efektīvs – respondenti atzīst, ka KP darbinieki nepieciešamo informāciju sniedz operatīvi, skaidri un saprotami. Arī turpmāk KP aicina izmantot iespēju pieteikties uz pirmsapvienošanās konsultācijām, lai savlaicīgi atrisinātu jebkurus jautājumus, kas saistīti ar pienākumu iesniegt apvienošanās ziņojumu vai nepieciešamo informāciju. Tāpat iestāde uzņēmējiem – apvienošanās dalībniekiem – ir publicējusi vadlīnijas, skaidrojot, kā pareizi sagatavot apvienošanās ziņojumu.

Kopumā apvienošanās iesaistītie uzņēmumi un to pārstāvji sadarbību ar KP ziņojumu izskatīšanas laikā vērtē pozitīvi. Respondenti atzīst, ka KP ir uzticama un lēmumu pieņemšanā objektīva iestāde. Vienlaikus uzņēmēji aicina iestādi izvērtēt iespējas apvienošanās dalībniekiem operatīvi paziņot par apvienošanās papildu izpētes uzsākšanu vai pieņemtā lēmuma rezultātu, tādējādi sekmējot darījuma īstenošanas gaitu.

Respondentu vidū nepastāv viennozīmīgs uzskats, vai Latvijas apvienošanās regulējumā nepieciešamas izmaiņas. Aptaujā vairākkārt izteikts priekšlikums no apvienošanās paziņošanas sliekšņa izslēgt tirgus daļas kritēriju. To paredz arī Saeimā pašlaik izskatīšanā esošie grozījumi Konkurences likumā.

Konkurences likumā spēkā esošais apvienošanās regulējums paredz, ka uzņēmumiem, kuri nolēmuši apvienoties, pirms darījuma īstenošanas ir jāiesniedz KP ziņojums, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā ir bijis ne mazāks par 35,5 miljoniem eiro vai arī to kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniedz 40%. Vairāk par Latvijā spēkā esošo apvienošanās regulējumu iespējams uzzināt KP mājas lapā.