Jaunumi

Konkurences padome 06.01.2012. saņēma ziņojumu par Thyrenos Holdings Ltd., kurai ir izšķiroša ietekme AS „Rīgas piena kombināts”, un Lougeo Limited, kurai ir izšķiroša ietekme AS „Valmieras piens”, apvienošanos Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētajā veidā.

Tautsaimniecības nozares, kuras skar apvienošanās:
Piena iepirkums, piena produktu ražošana.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumu Nr.800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos 36.punktu",

uzaicinām ieinteresētos tirgus dalībniekus sniegt pamatotu viedokli par minētās apvienošanās iespējamo ietekmi uz konkurenci.

Viedokli lūdzam iesniegt rakstiski (pasta adrese: Konkurences padome, Brīvības ielā 55, Rīgā) vai sūtot elektroniskā formā uz Konkurences padomes e-pasta adresi konkurence@kp.gov.lv līdz 2012.gada 15.martam.