Jaunumi

Šodien, 9. maijā, Konkurences padome trīs dienu mācību vizītē uzņem delegāciju no Ukrainas konkurenci uzraugošās iestādes. Pieredzes apmaiņas laikā galvenā uzmanība vērsta uz Latvijas pieredzi smagāko konkurences tiesību pārkāpumu – aizliegtu vienošanos publiskajos iepirkumos – atklāšanā un novēršanā.

Papildus aizliegtu vienošanos iepirkumos tematikai Ukrainas kolēģi tiks iepazīstināti ar Latvijas konkurences tiesībām, iestādes veikumu izmeklēšanas darbību efektivizēšanā, pieredzi mazumtirdzniecības jomā pēc jaunā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma stāšanās spēkā š.g. 1. janvārī, kā arī ar iestādes īstenoto komunikāciju ar visām iesaistītajām pusēm – uzņēmējiem, organizācijām un sabiedrību.

Ukrainas delegācijas mācību vizīte ilgs līdz trešdienai, 11. maijam. Līdztekus pieredzes apmaiņai karteļu atklāšanā delegācija viesosies arī citās iestādēs, kuru redzeslokā ir publiskie iepirkumi, proti, Latvijas Iepirkumu uzraudzības birojā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā.

Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Milzīgā iepirkumu karteļu izplatība ir raksturīga daudzās postsociālisma valstīs, tostarp arī Latvijā – aizliegtas vienošanās iepirkumos jau nemainīgi vairāku gadu garumā ir biežāk atklātais konkurences pārkāpums. Mums ir gandarījums, ka Latvijas Konkurences padome, kas ir atzīta par vienu no labākajām konkurences tiesību piemērotājām pasaulē, savas zināšanas un praksi šai jomā var nodot ukraiņu kolēģiem, ar ko mūs jau ilgstoši vieno draudzīgas saites.”