Jaunumi

Konkurences padome (KP) šī gada aprīlī atļāva UAB “Vaizga” iegūt izšķirošu ietekmi pār SIA “Petrol Property”. Tā kā UAB “Vaizga” ziņojumu par apvienošanos iesniedza KP pēc faktiskās apvienošanās ar SIA “Petrol Property”, KP ierosināja pārkāpuma lietu par nepaziņotu apvienošanos un piemēroja UAB “Vaizga” naudas sodu 57 419 eiro apmērā.

UAB “Vaizga” ir Lietuvā reģistrēta komercsabiedrība, kas īsteno netiešu izšķirošu ietekmi pār AS “VIADA Baltija”, kas veic degvielas mazumtirdzniecību vairākās degvielas uzpildes stacijās Latvijā. AS “VIADA Baltija” un SIA “Petrol Property” darbojas vertikāli saistītos tirgos, kas ir benzīna un dīzeļdegvielas (degvielas) mazumtirdzniecības tirgus un nekustamā īpašuma nomas tirgus.

Ņemot vērā, ka darījumam nepieciešama KP atļauja un UAB “Vaizga” konkurences tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstīgu ziņojumu par apvienošanos iesniedza desmit mēnešus pēc apvienošanās darījuma īstenošanas, KP papildus darījumu atļaujošajam lēmumam ierosināja pārkāpuma lietu par nepaziņotu apvienošanos.

Saskaņā ar Konkurences likumu KP par nelikumīgu apvienošanos var piemērot naudas sodu līdz 3 % no uzņēmuma pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma. UAB “Vaizga”, atzīstot pārkāpumu, rosināja noslēgt Administratīvo līgumu, ar kuru apņemas valsts budžetā samaksāt naudas sodu 57 419 eiro apmērā. 

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Uzņēmumiem ir pienākums iesniegt KP ziņojumu par apvienošanos pirms darījuma īstenošanas, ja  dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā pārsniedz 30 milj. eiro un vismaz divu apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā bijis ne mazāks par 1,5 milj. eiro. 

Administratīvais līgums ar UAB "Vaizga"