Jaunumi

1. oktobrī Administratīvā apgabaltiesa lēma par labu Konkurences padomei (KP) un atstāja spēkā iestādes pieņemto pagaidu noregulējumu, kas vērsts uz konkurences struktūras saglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū Rīgā.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Administratīvās apgabaltiesas lēmums ir vēl viens nopietns signāls, ka Rīgas pilsētas pašvaldības plānotā atkritumu apsaimniekošanas tirgus monopolizācija uz 20 gadiem ir bīstama. Tā ne tikai var fundamentāli mainīt konkurenci, bet arī radīt nekontrolējamas sekas uz iedzīvotājiem. Šis ir īstais brīdis pašvaldībai vēlreiz atbildēt uz jautājumu – vai tiešām 20 gadus ilgs atkritumu apsaimniekošanas monopols Rīgā ir labākais, kā arī iedzīvotājiem un konkurencei draudzīgākais risinājums?”

KP š.g. 9. septembrī pieņēma pagaidu noregulējumu, kas paredz Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA “Getliņi EKO” vairākus pienākumus, tajā skaitā nekavējoties apturēt Rīgas pilsētas pašvaldības, SIA “Getliņi EKO” un AS “Tīrīga” koncesijas līguma izpildi par nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. Pagaidu noregulējums nosaka tiesības turpināt sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus tiem tirgus dalībniekiem, kas to darīja līdz koncesijas līguma noslēgšanai, savukārt patērētājiem – izvēlēties kādu no pieejamajiem atkritumu apsaimniekotājiem.

Saskaņā ar pagaidu noregulējumu Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA “Getliņi EKO” ir uzlikts pienākums līdz 12. novembrim iesniegt KP plānu, kā galvaspilsētā tiks nodrošināta konkurences noteikumu ievērošana nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tirgū.

Pagaidu noregulējums ir mehānisms, kas ļauj apturēt plānoto darījumu īstenošanu un attiecīgi to negatīvo ietekmi uz konkurenci tirgū, līdz gala lēmuma pieņemšanai. KP lēmums par iespējamu Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantā noteiktā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanas aizlieguma pārkāpumu Rīgas pilsētas pašvaldības un SIA “Getliņi EKO” darbībās jāpieņem divu gadu laikā no lietas ierosināšanas dienas. KP iespējamā pārkāpuma lietu ierosināja š.g. 18. jūlijā.