Jaunumi

Administratīvā apgabaltiesa 3. aprīlī pieņēma spriedumu noraidīt būvmateriālu tirgotāja SIA “DEPO DIY” pieteikumu par Konkurences padomes (KP) 2017. gada lēmuma atcelšanu, tādējādi šajā tiesu instancē noslēdzot tiesvedību sēriju ar visiem konkrētajā konkurences pārkāpumā iesaistītajiem uzņēmumiem un pilnībā atstājot spēkā iestādes pieņemto lēmumu. KP šajā lēmumā konstatēja aizliegtu vienošanos starp diviem būvmateriālu ražotājiem un četriem tirgotājiem par ilgstošu būvmateriālu cenu noteikšanu veikalu plauktos.

Lietas izpētes laikā KP vērtēja būvmateriālu ražotāju SIA “Knauf” un SIA “Norgips” un četru lielāko būvmateriālu mazumtirgotāju – SIA “DEPO DIY”, AS “Kesko Senukai Latvia”, SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” un SIA “Krūza” – vienošanos, ilgstošā periodā veicot minimālā tālākpārdošanas cenu līmeņa un noteikta cenu līmeņa fiksēšanu SIA “Knauf” un SIA “Norgips” izplatītajai produkcijai. KP 2017. gada lēmumā konstatēja, ka vienošanās izpaudās gan vertikālu ierobežojumu formā starp SIA “Knauf” un SIA “Norgips” un mazumtirgotājiem, gan arī kā horizontālas karteļa vienošanās – mazumtirgotājiem panākot kopīgu sapratni un saskaņotu rīcību par vienotiem darbības principiem un savstarpēju kontroli vienošanās īstenošanā attiecībā uz SIA “Knauf” un SIA “Norgips” precēm. Aizliegtas vienošanās sekmīgai īstenošanai tās dalībnieki izmantoja savstarpējās kontroles un motivēšanas instrumentus.  

KP lēmumā konstatēja, ka starp mazumtirgotājiem visaktīvāk tālākpārdošanas cenu kontrolē iesaistījās tieši SIA “DEPO DIY”, kas ne tikai veica aktīvu pārējo mazumtirgotāju cenu disciplīnas uzraudzību, bet arī visaktīvāk ietekmēja tālākpārdošanas cenu līmeņa veidošanos. Par konkurences kropļošanu KP uzņēmumam SIA “DEPO DIY” starp aizliegtās vienošanās dalībniekiem piemēroja bargāko naudas sodu – 3 718 323 eiro.

KP Juridiskā departamenta direktors Valentīns Hitrovs: “Tiesa spriedumos veica detalizētu un visaptverošu tiesvedības lietās esošo pierādījumu un tās dalībnieku savstarpējās komunikācijas analīzi, kas pietiekami atklāja SIA “DEPO DIY” mērķi mazināt konkurenci tirgū. Tiesa apstiprināja, ka kartelis konstatējams arī gadījumos, kad tieši kontakti starp konkurentiem nav veidojušies, tiem savu darbību savstarpēji koordinējot tirgū caur trešo personu, konkrētajā gadījumā, caur piegādātāju.”

KP 2017. gada lēmumu Administratīvajā apgabaltiesā pārsūdzēja trīs pārkāpēji – SIA “DEPO DIY”, AS “Kesko Senukai Latvia” un SIA “Tirdzniecības nams “Kurši””. Administratīvā apgabaltiesa š.g. 17. februārī pieņēma spriedumu noraidīt AS “Kesko Senukai Latvia” un SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” pieteikumus. KP lēmums attiecībā uz AS “Kesko Senukai Latvia” ir stājies spēkā, jo tirgus dalībnieks lēma nepārsūdzēt uzņēmumam nelabvēlīgo tiesas spriedumu. Savukārt SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” spriedumu pārsūdzējis nākamajā tiesu instancē.

Apgabaltiesa, 3. aprīlī noraidot SIA “DEPO DIY” pieteikumu, noslēdza šajā tiesu instancē aizvadīto tiesvedību sēriju, pilnā apmērā atstājot spēkā KP lēmumu.

Par īstenoto aizliegto vienošanos KP pieņēma lēmumu piemērot 5,8 miljonus eiro lielu naudas sodu trim būvmateriālu tirgotājiem – AS “Kesko Senukai Latvia”, SIA “Tirdzniecības nams “Kurši””, kā arī SIA “DEPO DIY”. Pirms KP lēmuma pieņemšanas ar SIA “Knauf”, SIA “Norgips” un SIA “Krūza” tika noslēgti administratīvie līgumi, kas paredzēja izbeigt tiesisko strīdu un samaksāt naudas sodu kopā 1,6 milj. eiro apmērā.