Jaunumi

Administratīvā apgabaltiesa 17. februāra spriedumos ir noraidījusi AS “Kesko Senukai Latvia” un SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” pieteikumus par Konkurences padomes (KP) 2017. gada 31. augusta lēmuma atcelšanu. KP šajā lēmumā konstatēja aizliegtu vienošanos starp būvmateriālu ražotājiem un tirgotājiem par ilgstošu tālākpārdošanas cenu noteikšanu. Ar lēmumu SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” tika piemērots naudas sods 1 145 077 eiro un AS “Kesko Senukai Latvia” 920 618 eiro apmērā.

Lietas izpētes laikā KP vērtēja SIA “Knauf” un SIA “Norgips”, kā arī lielāko būvmateriālu mazumtirgotāju AS “Kesko Senukai Latvia”, SIA “Tirdzniecības nams “Kurši””, SIA “DEPO DIY” un SIA “Krūza” vienošanos, ilgstošā periodā veicot minimālā tālākpārdošanas cenu līmeņa un noteikta cenu līmeņa fiksēšanu SIA “Knauf” un SIA “Norgips” izplatītajai produkcijai. KP 2017. gada lēmumā konstatēja, ka vienošanās izpaudās gan vertikālu ierobežojumu formā starp SIA “Knauf” un SIA “Norgips” un mazumtirgotājiem, gan arī kā horizontālas karteļa vienošanās – mazumtirgotājiem panākot kopīgu sapratni un saskaņotu rīcību par vienotiem darbības principiem un savstarpēju kontroli vienošanās īstenošanā attiecībā uz SIA “Knauf” un SIA “Norgips” precēm.

“Tiesa spriedumos veica detalizētu un visaptverošu tiesvedības lietās esošo pierādījumu un tās dalībnieku savstarpējās komunikācijas analīzi, kas pietiekami atklāja AS “Kesko Senukai Latvia” un SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” mērķi mazināt konkurenci tirgū. Līdz ar to tiesa pilnībā pievienojās Konkurences padomes secinājumam par aizliegtas vienošanās pārkāpuma konstatēšanu un atbildības noteikšanu,” Konkurences padomes Juridiskā departamenta direktors Valentīns Hitrovs.

Par īstenoto aizliegto vienošanos KP pieņēma lēmumu piemērot 5,8 miljonus eiro lielu naudas sodu trim būvmateriālu tirgotājiem – AS “Kesko Senukai Latvia”, SIA “Tirdzniecības nams “Kurši””, kā arī SIA “DEPO DIY”, kura pieteikumu par KP lēmuma atcelšanu tiesa joprojām skata.

Pirms KP lēmuma pieņemšanas ar SIA “Knauf”, SIA “Norgips” un SIA “Krūza” tika noslēgti administratīvie līgumi, kas paredzēja izbeigt tiesisko strīdu un samaksāt naudas sodu kopā 1,6 milj. apmērā.