Jaunumi

Augstākā tiesa, noraidot AS “Drogas” sūdzību, atzinusi par pamatotu Konkurences padomes (KP) lēmumu konstatēt AS „Drogas” dominējošo stāvokli mazumtirdzniecībā un tā ļaunprātīgu izmantošanu. Tādējādi spēkā stājies pirmais lēmums par šāda veida pārkāpuma konstatēšanu nepārtikas preču tirgotāja darbībās.

Lēmumu sodīt AS „Drogas” KP pieņēma 2012.gada nogalē, kad tika secināts, ka uzņēmums savam piegādātājam SIA „Euro Cosmetics” piemērojis netaisnīgus sadarbības nosacījums attiecībā uz neiztirgoto preču atpakaļatdošanu, maksām par jaunu tirdzniecības vietu atvēršanu, atlaižu uzspiešanu un līgumsodiem par laikus nepiegādātām precēm (plašāka informācija par pārkāpuma būtību). Neizturot šādu netaisnīgu sadarbības nosacījumu slogu, piegādātājs kļuva maksātnespējīgs. KP ar lēmumu uzlika AS “Drogas” par pienākumu no līgumiem ar piegādātājiem netaisnīgos nosacījumus izslēgt.

AS “Drogas” ir pirmais nepārtikas preču tirgotājs, kura darbībās KP konstatēja šādu pārkāpumu – līdz tam konkrēto likuma normu pārkāpumus KP konstatēja tikai lielāko pārtikas mazumtirdzniecības tīklu darbībās. Augstākā tiesas spriedums apstiprina, ka tiesības uz godīgiem un samērīgiem sadarbības nosacījumiem ir piegādātājiem visos mazumtirdzniecības sektoros.

Šobrīd tirgotāju un piegādātāju attiecības regulē īpašs Konkurences likuma pants, bet no 2016.gada 1.janvāra spēkā stāsies Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums. Saskaņā ar šo likumu, savu tirgus varu attiecībā pret piegādātājiem ļaunprātīgi nedrīkstēs izmantot visi pārtikas mazumtirgotāji, kā arī tie nepārtikas mazumtirgotāji, kam ir būtiska ietekme tirgū. Attiecīgi jaunā likuma kontekstā būtisks ir Augstākās tiesas secinājums, ka KP, izvērtējot AS “Drogas” pārkāpumu, pamatoti atzinusi, ka šim uzņēmumam piemita tirgus vara – dominējošais stāvoklis mazumtirdzniecībā – attiecībā pret SIA “Euro Cosmetics”.

Pēc tiesas sprieduma KP lēmums par pārkāpuma konstatēšanu AS “Drogas” darbībās ir stājies spēkā, tomēr tiesa nepiekrita KP izmantotajam naudas soda aprēķinam, tāpēc divu mēnešu laikā no sprieduma spēkā stāšanās KP precizēs uzņēmuma piemēroto naudas sodu, ievērojot tiesas norādītos faktiskos un tiesiskos apsvērumus.

Augstākās tiesas spriedums