Augstākās tiesas Senāts 2021. gada 13. decembrī atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar SIA “SD Autocentrs” kasācijas sūdzību par Konkurences padomes (KP) piemēroto sodu Volkswagen markas automašīnu tirgotāju karteļa lietā. Tādējādi spēkā stājies Administratīvās apgabaltiesas spriedums, un SIA “SD Autocentrs” par iesaisti aizliegtā vienošanā valsts budžetā ir jāiemaksā sods 124 916,54 eiro apmērā.

KP 2014. gada lēmumā konstatēja, ka vairāki Moller grupā ietilpstošie komersanti, kas nodarbojas ar “Volkswagen” markas automašīnu izplatīšanu, vismaz piecu gadu garumā sistemātiski saskaņoja savu dalību iepirkumos, kurus rīkojuši gan privāti uzņēmumi, gan valsts pārvaldes iestādes un aģentūras, tāpat arī pašvaldības, skolas (skolēnu autobusi), pansionāti, iekšlietu sistēmas iestādes un citi. Dīleri regulāri viens otru informēja par saviem plāniem attiecībā uz kādu iepirkumu, lūdzot pārējos nekonkurēt, piemēram, nepiedalīties iepirkumā vispār vai nepiedāvāt zemākas cenas. Par karteļa vienošanos “Volkswagen” tirgotājiem tika piemērots 7,6 miljonu eiro liels sods.

SIA “SD Autocentrs” lietā bija izlīguši ar KP, noslēdzot administratīvo līgumu, bet tiesā pastāvēja strīds par naudas soda apmēru. Pēc lietas atkārtotas izskatīšanas Administratīvā apgabaltiesa ar 2021. gada 8. jūlija spriedumu noraidīja SIA “SD Autocentrs” pieteikumu par KP lēmuma atcelšanu daļā par uzņēmumam noteikto naudas sodu. Nepiekrītot minētajam spriedumam, SIA “SD Autocentrs” iesniedza kasācijas sūdzību, tomēr Augstākās tiesas Senātam neradās šaubas par Administratīvās apgabaltiesas sprieduma tiesiskumu un kasācijas tiesvedības ierosināšana tika atteikta. Tādējādi attiecībā uz “SD Autocentrs” KP lēmums ir ieguvis galējo noregulējumu, un uzņēmuma valsts budžetā jāiemaksā tam piemērotais naudas sods. Ar pārējiem pārkāpuma dalībniekiem, kas pārsūdzēja KP lēmumu, tiesvedības process turpinās.