Jaunumi

18.-19. oktobrī Rīgā notiks IX ikgadējā Baltijas valstu konkurences konference, kas šogad veltīta konkurences politikas īstenošanas efektivitātes celšanai. Konferencē uzstāsies Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī Somijas, Zviedrijas un Vācijas konkurences iestāžu speciālisti, savukārt pirmās dienas diskusijās piedalīties aicināti arī nozaru asociāciju, uzņēmēju un vadošo advokātu biroju pārstāvji.

Konferenci ar uzrunu atklās Latvijas Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

Konferences pirmās dienas ietvaros plānotas divas diskusiju sesijas. Pirmo sesiju, kas veltīta konkurences politikas īstenošanas efektivizēšanai, vadīs Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Jānis Neimanis. Otrā diskusiju sesija tiks veltīta iecietības programmas lomai karteļu atklāšanā, un to vadīs zvērinātu advokātu biroja „Spīgulis, Kunainis & Azanda" advokāte Ieva Azanda.

Konferences otrā diena tiks organizēta darba grupās, ļaujot iesaistīto konkurences uzraudzības iestāžu speciālistiem dalīties pieredzē, apzināt pastāvošos problēmjautājumus, kā arī meklēt risinājumus pieredzes apmaiņā un sadarbībā.

Reģionālās Baltijas valstu konkurences konferences organizēšana reizi trijos gados tiek uzticēta katrai no trim Baltijas valstīm; šogad to rīko Latvijas Konkurences padome. Konferences mērķis ir informācijas un pieredzes apmaiņa, kā arī iesaistīto valstu savstarpējās sadarbības stiprināšana, nodrošinot arvien efektīvāku pārkāpumu izmeklēšanu un tirgus uzraudzību.

Vienu no konferences dienām padarot atklātu un aicinot piedalīties nozaru asociāciju, uzņēmēju un advokātu biroju pārstāvjus, Konkurences padome vēlas informāciju par konkurences politikas īstenošanas aktualitātēm padarīt pieejamu plašākai mērķauditorijai.