Jaunumi

No šī gada 26. līdz 29.aprīlim Singapūrā Starptautiskā konkurences tīkla (International Competition Network – ICN) ikgadējās konferences ietvaros tiekas konkurences iestāžu vadītāji un vadošie konkurences tiesību eksperti, lai kopumā 42 tematisku pasākumu ietvaros diskutētu par konkurences tiesību piemērošanas aktualitātēm.

Latvijas Konkurences padomi konferencē pārstāv tās priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama, uzstājoties paneļdiskusijā par konkurences iestāžu darbības novērtēšanu. Latvijas konkurences uzraudzības iestāde, darbojoties ierobežotu resursu apstākļos, ir spējusi panākt izcilus rezultātus un saņēmusi starptautisku atzinību, tāpēc ICN konferencē ir aicināta stāstīt par iestādes darba plānošanas un novērtēšanas pieredzi.

Konferences programma

Kopumā ICN konference ir veltīta 42 aktuāliem tematiem, un darbs ir organizēts atbilstoši ICN darba grupām, kuru aktivitātes pasaules konkurences iestādes iesaistās visa gada garumā. ICN ietvaros darbojas piecas darba grupas, kuru darbs veltīts šādiem tematiem: karteļi, apvienošanās kontrole, dominējošo uzņēmumu pārkāpumi, konkurences veicināšana un konkurences iestāžu efektivitāte.

ICN ietvaros tiek nodrošināta informācijas un pieredzes apmaiņa starp konkurences uzraudzības iestādēm no visas pasaules, tādējādi veicinot dinamisku dialogu, kas savukārt kalpo par pamatu vienotas izpratnes un pamatotu konkurences politikas principu izveidei.