Jaunumi

Pēc komunālo pakalpojumu sniedzēja, SIA "Sabiedrība Mārupe", rakstveida apņemšanās novērst tā darbībās konstatētos konkurences tiesību pārkāpumus, Konkurences padome (KP) nolēma izbeigt pret uzņēmumu ierosināto lietu.

KP uzsāka izmeklēšanu pēc SIA „Latectus" iesnieguma saņemšanas, kurā uzņēmums ziņoja, ka SIA „Sabiedrība Mārupe" tam atteikusi izsolē iegādātā īpašumā pieslēgt siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, ja SIA „Latectus" neapmaksās iepriekšējā telpu īpašnieka uzkrātos parādus par šiem pakalpojumiem.

Izvērtējot SIA „Sabiedrība Mārupe" rīcību, KP konstatēja, ka uzņēmumus, cenšoties no SIA „Latectus" atgūt citas personas parādu, ļaunprātīgi izmantojis savu dominējošos stāvokli tirgū. Lai arī spēkā esošie normatīvie akti paredz, ka atslēgtu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu var atjaunot tikai pēc parādu nomaksas, gadījumā, kad telpas sāk izmantot jauns īpašnieks, tiek slēgts jauns līgums un konkrētie pakalpojumi pēc būtības tiek nevis atjaunoti, bet gan pieslēgti no jauna. Sabiedrisko pakalpojumu piegādes līgums tiek slēgts ar lietotāju nevis nekustamo īpašumu, tāpēc arī saistības nav attiecināmas uz nekustamo īpašumu.

Vienlaikus KP norāda, ka pakalpojumu sniedzējam ir nodrošināta iespēja aizstāvēt savas intereses, jo tas var civiltiesiskā kārtībā, vēršoties tiesā, parādu piedzīt no personas, kas to uzkrājusi. Savukārt parādu piedzīšana no telpu jaunā lietotāja būtībā veicina lietotāju parādu apjoma pieaugumu, jo, apzinoties, ka par parādiem atbildēs jaunais īpašnieks, zūd motivācija maksāt par saņemtajiem pakalpojumiem. Arī KP izvērtētajā lietā SIA „Sabiedrība Mārupe" nebija centusies piedzīt parādus no telpu iepriekšējā īpašnieka – SIA „Proventus".

SIA „Sabiedrība Mārupe" ir vienīgais sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Jaunmārupē, turklāt patērētājiem, kas šos pakalpojumus izmanto, pārorientēšanās uz alternatīvām – savu katlu māju, lokālo ūdens ieguves un attīrīšanas sistēmu – ir grūti īstenojama vai nav īstenojama vispār.

Iespēju izbeigt lietas izpēti, ja tirgus dalībnieks rakstveidā apņemas pildīt pienākumus, kas novērš konkurences deformēšanu, un Konkurences padome uzskata to par lietderīgu, paredz Konkurences likums.

Lai nodrošinātu efektīvu rakstveida apņemšanās izpildes uzraudzība, būtiska ir arī tirgus dalībnieku aktīva līdzdalība – uzņēmumi, kas saskaras ar situācijām, kad to sadarbības partneri vai konkurenti pārkāpj šādu apņemšanos, tiek aicināti nekavējoties ziņot KP un tādējādi aizsargāt savas intereses darboties vienlīdzīgas konkurences apstākļos.

KP lēmums pieņemts 02.11.2012. Lēmuma teksts pieejams šeit