Jaunumi

4. martā  Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru SIA “Latvijas propāna gāze” iegūst četru uzņēmumu – SIA “Rietumu vējš”, SIA “Pro gāze Agus”, SIA “EAN” un SIA “ILEA” – aktīvus jeb tām piederošas sešas autogāzes uzpildes stacijas Rīgā un Jūrmalā. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

SIA “Latvijas propāna gāze” darbojas autogāzes mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgū, veic gāzes balonu uzpildi un tirdzniecību un vēlas paplašināt sev piederošo autogāzes uzpildes staciju tīklu. SIA “Rietumu vējš” un SIA “Pro gāze Agus” sniedz autogāzes mazumtirdzniecības pakalpojumus, kā arī veic gāzes balonu tirdzniecību, savukārt SIA “EAN” un SIA “ILEA” līdz šim izīrēja nekustamo īpašumu diviem citiem degvielas mazumtirgotājiem.

Darījuma rezultātā SIA “Latvijas propāna gāze” iegūs īpašuma tiesības uz autogāzes uzpildes staciju Jūrmalā, Jūrkalnes ielā 6B un piecām autogāzes uzpildes stacijām Rīgā: Piedrujas ielā 24, Gustava Zemgala gatve 13, Mūkusalas iela 75B, Mīlgrāvja ielā 16B, Duntes ielā 13.

Rīgā un tās apkārtnē darbojas 21 autogāzes tirgotājs. Pēc apvienošanās ietekmētajā tirgū turpinās darboties 17 citi tirgus dalībnieki, kas veidos nozīmīgu konkurenci SIA “Latvijas propāna gāze”. Savukārt Jūrmalā un tās apkārtnē ar autogāzes tirdzniecību nodarbojas seši tirgus dalībnieki. KP izpētes laikā secināja, ka lai arī SIA “Latvijas Propāna gāze” ir lielākais autogāzes tirgotājs Jūrmalas apkārtnē, pēc apvienošanās patērētājiem būs izvēles iespējas iegādāties autogāzi pie citiem nozīmīgiem tirgus dalībniekiem – SIA “Circle K Latvia”, AS “Viada Baltija”, SIA “East West Transit”, SIA “Augstceltne”. Pilna servisa degvielas mazumtirgotājiem būtisko tirdzniecības daļu veido dīzeļdegvielas un benzīna mazumtirdzniecība, ļaujot diversificēt izmaksas. Tie arī rada nozīmīgu potenciālo konkurenci, jo esošās degvielas uzpildes stacijās, kur pašlaik netiek tirgota autogāze, ir iespēja to uzsākt tirgot nepieciešamības gadījumā.

Tādējādi, izvērtējot tirgus dalībnieku sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka lai gan apvienošanās rezultātā Jūrmalas pilsētā SIA “Latvijas propāna gāze” tirgus daļa pārsniegs 40%, kā arī tirgus koncentrācija pieaugs, nav konstatēts, ka SIA “Latvijas propāna gāze” pēc apvienošanās spēs ievērojami kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci autogāzes mazumtirdzniecības tirgū Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un tuvākā apkārtnē pietiekami ilgā laika posmā, darbojoties pilnīgi vai daļēji neatkarīgi no konkurentiem, klientiem, piegādātājiem vai patērētājiem.

Darījums arī neietekmēs konkurences struktūru autogāzes vairumtirdzniecības tirgū, jo skar atsevišķas autogāzes uzpildes stacijas. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētāji cieš ilgtermiņā, jo tiem tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.