Jaunumi

Šodien, 15. novembrī, noris septītais Konkurences padomes (KP) rīkotais Juristu forums, kurā kā centrālais temats ir izvirzīti publisku personu jeb valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību radītie konkurences kropļojumi.

KP veiktie pētījumi un ikdienas darbība apliecina, ka publisku personu radīti konkurences kropļojumi ir viena no nozīmīgākajām konkurences vides problēmām Latvijā daudzu gadu garumā. Šādi kropļojumi var izpausties dažādos veidos, piemēram, kā publisku personu nepamatota privilēģiju piešķiršana sev piederošām kapitālsabiedrībām, tādējādi ierobežojot privāto uzņēmēju iespējas darboties tirgū.

2020. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Konkurences likumā, kas uzlabos konkurences tiesību piemērošanu un veicinās vienlīdzīgākus konkurences apstākļus starp privātajiem uzņēmējiem un publiskām personām. Ņemot vērā jauno Konkurences likuma normu, Juristu forumā pārstāvji no KP un zvērinātu advokātu biroja TGS Baltic diskutē par konkurences iestādes jaunajām funkcijām un to ietekmi uz publisku personu darbību.

Tāpat Juristu forumā aplūkotas citas 2019. gada konkurences tiesību aktualitātes. Šogad KP pirmo reizi pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu, kas ļauj apturēt negatīvu ietekmi uz konkurenci, līdz iestāde pieņem gala lēmumu. KP Juristu forumā iepazīstina ar pagaidu noregulējuma piemērošanas aspektiem konkurences lietās. Savukārt zvērinātu advokātu biroja PricewaterhouseCoopers Legal pārstāvis Juristu foruma klātesošos iepazīstina ar organizācijas veikto pētījumu un novērojumiem par sodu piemērošanas problemātiku konkurences tiesību pārkāpumos.

Juristu forums ir ikgadējs KP rīkots pasākums, kurā iestāde satiekas ar konkurences tiesības praktizējošiem advokātiem, juristiem, tiesnešiem un tiesnešu palīgiem, lai pārrunātu teorētiskus un praktiskus jautājumus par konkurences tiesību normu piemērošanu un interpretāciju. Šāda platforma veicina pēc iespējas vienotāku, pārredzamāku un saprotamāku konkurences tiesību piemērošanu.