Jaunumi

Atsaucoties uz Latvijas banku pausto satraukumu par iespējamo Eiropas Komisijas regulu starpbanku komisijas maksas ierobežošanai, Latvijas Konkurences padome (KP) skaidro: šāds regulējums nepieciešams, lai aizsargātu patērētāju intereses, un nav pamata uzskatīt, ka tas neveicinās preču un pakalpojumu cenu samazināšanos.

KP jau vairākkārt ir paudusi viedokli, ka nepieciešams ierobežot starpbanku komisijas maksas situācijās, kad patērētājs norēķinās ar kredītkarti vai debetkarti. Topošais EK regulējums ir vērsts uz patērētāju interešu aizsardzību, nodrošinot, ka patērētāji, iepērkoties ar kredītkartēm vai debetkartēm, nepārmaksā nedz par veikalos iegādātām precēm, nedz par banku sniegtajiem pakalpojumiem.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: „Jaunā regula samazinās banku ieņēmumus no starpbanku komisijas maksām, tāpēc banku satraukums KP ieskatā ir saprotams, bet ne atbalstāms. Jaunā regula samazinātu tirgotāju izdevumus, savukārt patērētāju mobilitāte un apzināta izdevīgākā piedāvājuma izvēle radīs konkurences spiedienu, kas ierobežos karšu izmantošanas maksu paaugstināšanu.”

KP veiktās tirgus uzraudzības un lietu izpēte apliecina, ka jebkurš uzņēmums, kas darbojas konkurences apstākļos, cenu noteikšanā ņem vērā izmaksas. Izmaksas par norēķiniem ar kartēm tiek iekļautas preču un pakalpojumu cenās. Katrai atsevišķai precei tās ir nelielas, tomēr kopā tās veido būtisku izmaksu pozīciju, kas tirgotājiem jāmaksā bankām par karšu norēķinu pakalpojumu. Pat pieņemot, ka pēc jaunās regulas stāšanās spēkā var nebūt vērojams tiešs cenu samazinājums katrai precei, kopējais cenu līmenis, ņemot vērā izmaksu samazinājumu tirgotājiem, nepašaubāmi tiks ietekmēts.

Pretēji starptautiskā maksājumu karšu operatora „MasterCard” un banku izteiktajai topošās regulas kritikai, patērētāju (banku klientu) maksa par karšu izmantošanu var netikt ietekmēta, jo iespējamo banku izmaksu pieaugumu var atsvērt maksājumu karšu sistēmu (VISA, MasterCard) savstarpējās konkurences ietekmē samazinātas pakalpojumu maksas, ko bankas maksā šīm sistēmām. Ja tomēr bankas kādas izmaksas par starpbanku pakalpojumu sniegšanu attiecinātu uz klientu maksu par karšu izmantošanu,  patērētājiem būtu iespēja izvēlēties banku ar zemāku maksu, tā radot konkurences spiedienu karšu izmantošanas maksas nepaaugstināt.

KP savā 2011.gada lēmumā, kurā konstatēja Latvijas komercbanku aizliegtu vienošanos par starpbanku komisijas maksām, jau ir norādījusi, ka attiecībā uz starpbanku komisijas maksām starp bankām nepastāv izteiktas pircēja un pārdevēja attiecības, kas var mazināt banku motivāciju pašām pārskatīt starpbanku komisijas maksas. Ar maksājumu karšu jauno regulējumu paredzēts sekmēt arī tirgotāju un patērētāju spēju ietekmēt maksājumus par banku pakalpojumiem.