Jaunumi

20.10.2015. Konkurences padome saņēmusi AS „Virši-A” un SIA „KURZEMES SĒKLAS” vienošanās ziņojumu.

Lēmums par vienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas. Savukārt, ja ir nepieciešama ziņojuma papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās vienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu vienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājas lapā tiek publicēti tikai apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu nosaukumi. Plašāku informāciju par vienošanās darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.

Nepaziņotas un neatļautas tirgus dalībnieku vienošanās ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Tomēr tādas vienošanās, kas veicina preču ražošanas vai realizācijas uzlabošanu vai ekonomisko attīstību, radot labumu patērētājiem, no aizlieguma tiek atbrīvotas. Būtiski, ka šīs vienošanās nedrīkst uzlikt iesaistītajiem uzņēmumiem ierobežojumus, kuri nav nepieciešami minēto mērķu sasniegšanai, kā arī nedrīkst dot iespēju likvidēt konkurenci ievērojamā konkrētā tirgus daļā.

Tirgus dalībnieki pirms vienošanās noslēgšanas, kā arī pirms tās spēkā stāšanās, ja par šo vienošanos nav ierosināta lieta, ir tiesīgi lūgt Konkurences padomes vērtējumu un atļauju vienošanās īstenošanai. Ja vienošanās atbilst augstāk minētajiem kritērijiem, Konkurences padome ir tiesīga to atļaut vai atļaut ar nosacījumiem uz noteiktu termiņu.

Plašāka informācija par vienošanās gadījumiem, kas atbrīvoti no aizlieguma