27.12.2021. Konkurences padome saņēma AS “TAK investīcijas” apvienošanās ziņojumu par plānotās kopīgās izšķirošās ietekmes iegūšanu pār SIA “Zaļā josta”.

AS “TAK investīcijas” ir holdingkompānija, kuras grupā ietilpstošo uzņēmumu galvenie darbības virzieni ir atkritumu apsaimniekošana, dzīvojamo māju apsaimniekošana, telpu uzkopšana, teritoriju uzturēšana, t.sk. ielu un autoceļu uzkopšana, ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvalde, notekūdeņu dūņu apsaimniekošana, iepakojuma ražotāju atbildības sistēmas administrēšana un namu apsaimniekošana. TAK grupā ietilpst tādi uzņēmumi kā, SIA “Clean R”, SIA “NĪA Grupa”, SIA “Enerģijas Risinājumi” un SIA “Brīvais kalns”.

Savukārt SIA “Zaļā josta” pamatdarbības veids ir ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas apsaimniekošanas organizēšana un uzturēšana izlietotajiem iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, videi kaitīgajām precēm un elektriskajām un elektroniskajām iekārtām. SIA “Zaļā josta” meitas sabiedrības ir SIA “Green Plastics”, kuras darbības virziens ir izlietotā plastmasas iepakojuma pārstrāde, SIA “Eko Energy”, kas nodarbojas ar koka iepakojuma savākšanu un pārstrādi, un SIA “Zaļais cikls”, kas nodrošina izlietotā iepakojuma t.sk. stikla, plastmasas, kartona un papīra savākšanu un pārstrādi.

Tādejādi apvienošanās dalībnieku un ar tiem saistīto uzņēmumu darbība pārklājas ar ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas nodrošināšanu saistītajos tirgos.

Konkurences padomei viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums a) par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai b) papildu izpētes uzsākšanu. Ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājaslapā tiek publicēti tikai apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu nosaukumi. Plašāku informāciju par apvienošanās darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.


Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro katram.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā pieejama Konkurences padomes tīkmeļvietnes sadaļā Tirgus dalībnieku apvienošanās.