Jaunumi

Šodien, 15. jūnijā, Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama paraksta sadarbības memorandu par “Konsultē vispirms” principa īstenošanu Konkurences padomes darbā. Principa mērķis ir uzlabot sadarbību starp iestādēm un uzņēmējiem, lai veicinātu valstī spēkā esošo prasību izpildi un skaidrus darbības nosacījumus, nevis pirmām kārtām sodīšanu.

Konkurences padome uzņēmēju “konsultēšanu vispirms” jeb prevenciju pirms pārkāpuma lēmuma pieņemšanas un naudas soda piemērošanas uzsāka jau 2013. gadā. Ja iestāde saskata iespējamas konkurences tiesību pārkāpuma pazīmes, tomēr tās nav atkārtotas un nav ietekmējušas lielu tirgus un sabiedrības daļu, Konkurences padome izmanto alternatīvas pārkāpuma novēršanas iespējas bez formālas lietas ierosināšanas. Formāla pārkāpumu lietu izmeklēšana var ilgt līdz diviem gadiem, tāpēc alternatīvās metodes ļauj iespējamo pārkāpumu novērst ātrāk, taupot visu iesaistīto pušu resursus.

Iespējamas dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā Konkurences padome veic pārrunu procedūru, savukārt aizdomās par aizliegtu vienošanos īstenošanu – izsaka brīdinājumus. Kopš 2013. gada Konkurences padome ir izteikusi 22 brīdinājumus 71 personai un veikusi 11 pārrunu procedūras, t.sk. vienā gadījumā par iespējamu Reklāmas likuma normu pārkāpumu.

Kā vēl viens prevencijas jeb konsultēšanas aspekts iestādes ikdienas darbībā izpaužas lielāko uzņēmumu apvienošanās uzraudzībā. Tā kā normatīvais regulējums šādos gadījumos paredz apvienošanās ziņojumu iesniegšanu un iestādes atļauju darījuma īstenošanai, Konkurences padome uzņēmumiem piedāvā pirmsapvienošanās konsultācijas, lai atvieglotu ziņojuma sagatavošanu vai konstatētu, ka apvienošanās ziņojums nav vispār jāsniedz. Kopš 2015. gada iestāde ir sniegusi 74 šādas konsultācijas.

Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Prevencijas, tostarp alternatīvu metožu, izmantošana iespējamu pārkāpumu gadījumā Konkurences padomes praksē ir sevi attaisnojusi. Konkurences ierobežojumi ir novērsti ātrāk, un vienlaikus uzņēmēji vai citas iesaistītās puses bez represīvu metožu klātbūtnes ir palielinājuši savu izpratni par nepieciešamību darboties atbilstoši godīgas uzņēmējdarbības principiem. Īpaši pozitīvi vērtējams, ka neviens no līdzšinējiem prevencijas dalībniekiem par līdzīgām darbībām nav atkārtoti nonācis iestādes redzeslokā.”

Sadarbības memorandu par pievienošanos “Konsultē vispirms” principa ieviešanai šodien Ministru kabinetā paraksta pārstāvji no valsts iestādēm un lielākajām Latvijas uzņēmēju asociācijām.