11. un 12. maijā Rīgā norisinās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Konkurences padomes (KP) kopīgi organizētais starptautiskais darba seminārs konkurences tiesību ekspertiem, lai dalītos pieredzē un iegūtu padziļinātas zināšanas par “Hub-and-Spoke” karteļu pazīmēm, kā arī dažādu pasaules jurisdikciju praksi šo karteļu izmeklēšanā un novēršanā.

“Hub-and-Spoke” kartelis ir izplatīšanas vai mazumtirdzniecības līmeņa konkurentu (spokes)  horizontāla vienošanās, kura tiek realizēta ar vertikāli saistīta tirgus dalībnieka (hub) starpniecību, visbiežāk, ar kopīga ražotāja, mazumtirgotāja vai pakalpojumu sniedzēja iesaisti. Atšķirībā no ierastajiem karteļu pārkāpumiem,“Hub-and-Spoke” karteļa gadījumā starp konkurentiem nav tiešu kontaktu, to saskanīgās rīcības savstarpējā izpratne tiek panākta, informāciju nododot caur trešo personu.

Latvija ir viena no nedaudzajām valstīm, kur šāda veida karteļa formāts ir konstatēts. 2017. gadā KP ar 5,8 milj. eiro naudas sodu sodīja būvmateriālu ražotājus un tirgotājus par ilgstošu cenu saskaņošanu un mākslīgi pielāgotu cenu līmeņa ievērošanu mazumtirdzniecības veikalos SIA “Knauf” izplatītiem ģipša (t.sk. ģipškartona), kaļķa cementa maisījumu un citiem produktiem un SIA “Norgips” izplatītam ģipškartonam.

Aizliegta vienošanās izpaudās gan vertikālu ierobežojumu formā, SIA “Knauf” un SIA “Norgips” nosakot mazumtirdzniecības cenas un to līmeni lielākajiem būvmateriālu mazumtirgotājiem SIA “DEPO DIY”, AS “Kesko Senukai Latvia”, SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” un SIA “Krūza”, gan arī horizontālas karteļa vienošanās formā, mazumtirgotājiem savstarpēji uzraugot ražotāju izplatīto preču cenas veikalos, un sarunās ar SIA “Knauf” un SIA “Norgips” aicinot koriģēt to konkurentu rīcību, kuri neievēroja tirgū kopēji pastāvošu cenu politikas pieeju.

Lēmumā tika konstatēts, ka SIA “Knauf” un SIA “Norgips” norādījumu ievērošanu no vienas puses nodrošināja mazumtirgotāju aktīvā rīcība, uzraugot konkurentu cenas un ziņojot SIA “Knauf” un SIA “Norgips” par atsevišķām cenu atkāpēm, prasot, lai ražotāji iejauktos un pieprasītu  cenu korekcijas noteiktajā cenu līmenī. No otras puses – minētie mazumtirgotāji apzinājās cenu līmeņa uzturēšanas nozīmi un citu konkurentu iesaistes un palikšanas nepieciešamību aizliegtā vienošanā.

Seminārā tās dalībnieki dalās pieredzē “Hub-and-Spoke” vienošanos atklāšanā un pierādīšanā, kā arī diskutē par vertikālajiem tālākpārdošanas cenu noteikšanas ierobežojumiem, kuru izpētē tika saskatīti arī horizontālās vienošanās elementi, vienlaicīgi konstatējot tikai aizliegtu vertikālo vienošanos. Tāpat dalībnieki arī apmainās ar zināšanām par “Hub-and-Spoke” un vertikālo tālākpārdošanas cenu noteikšanas ierobežojumu izpēti e-komercijas sektorā un pārkāpumu efektīvas atklāšanas un izpētes prioritizācijas jautājumiem.

Seminārā piedalās 33 konkurences iestāžu eksperti no Amerikas Savienotajām Valstīm, Indijas, Turcijas, Zviedrijas, Polijas, Lielbritānijas, Meksikas, Rumānijas, Kolumbijas, Austrijas, Ungārijas, Vācijas, Portugāles, Īrijas, Izraēlas, Horvātijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.

OECD seminārs