Jaunumi

Atsaucoties uz vairākkārtējiem jautājumiem, Konkurences padome (KP) skaidro, ka auto ražotāja pilnvarotā remontētāja statuss nedod šādam uzņēmumam tiesības ierobežot konkurenci, liedzot vai kavējot citu remontētāju iespējas strādāt ar konkrētās markas automobiļiem vai nesniedzot garantijas remontu tiem automobiļiem, kas iepriekš remontēti citā servisā, tā nostādot patērētājus „ķīlnieka lomā".

Tikai gadījumos, kad auto remonts tiek veikts garantijas laikā par ražotāja līdzekļiem, konkrētās auto markas ražotājs var pieprasīt, lai auto tiktu remontēts saskaņā ar ražotājrūpnīcas tehnoloģijām un remontam tiktu izmantotas ražotāja piegādātās rezerves daļas.

Savukārt gadījumos, ko garantija nesedz, prasība veikt tehnisko apkopi vai remontdarbus tikai pilnvaroto remontētāju tīklā vai izmantot tikai ražotāja markas rezerves daļas, ir uzskatāma par Konkurences likuma pārkāpumu – aizliegtu vienošanos starp ražotāju un tā pilnvaroto servisu.

Tāpat, ja auto garantijas laikā ir ticis remontēts neatkarīgā servisā, tas nevar kalpot par iemeslu atteikt ražotāja garantiju, ja vien konkrētais defekts nav radies neatkarīgā remontētāja vainas dēļ.

Būtiski arī, ka ražotājs vai tā pilnvarotais remontētājs nedrīkst liegt citiem servisiem iespēju remontēt konkrētās markas automašīnas, tā atņemot patērētājiem izvēles iespējas un padarot savu pakalpojumu neaizvietojamu. Neatkarīgajam servisam ir tiesības iegādāties ražotājrūpnīcas tehnisko informāciju, iekārtas un instrumentus.

Attiecīgi ražotājam vai tā pilnvarotajam izplatītājam piekļuve tehniskajai informācijai jāsniedz pēc neatkarīgā remontētāja pieprasījuma, nepieciešamības gadījumā tai jābūt pieejamai pa daļām, bez nepamatotas kavēšanās un pieprasītajai samaksai jābūt samērīgai. Turklāt šai informācijai jābūt tādā kvalitātē un formā, kā tā ir pieejama pilnvarotajiem remontētājiem.

Savukārt neatkarīgais remontētājs kā jebkurš pakalpojumu sniedzējs ir civiltiesiski atbildīgs par savu darbu kvalitatīvu izpildi un tam ir pienākums attiecībā pret patērētāju veikt kvalitatīvu remontu, lai patērētājs nezaudētu ražotāja garantijas.

Patērētāji vai remontētāji, kas saskārušies ar iespējamiem Konkurences likuma pārkāpumiem, tiek aicināti vērsties Konkurences padomē (e-pasts: konkurence@kp.gov.lv; tālr. 67282865; pasta adrese: Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010).

 

Par terminiem:
Pilnvarotais auto remonta un tehniskās apkopes veicējs ir uzņēmums, kas darbojas konkrētas auto markas piegādātāja izveidotā izplatīšanas sistēmā.
Neatkarīgais auto remonta un tehniskās apkopes veicējs ir uzņēmums, kas nestrādā tās auto markas piegādātāja izplatīšanas sistēmā, kuru remontu un tehnisko apkopi viņš veic.