Jaunumi

Konkurences padome (KP), pētot patērētāju zāļu un aptiekās pieejamo produktu iegādāšanās paradumus un aptieku izvēles kritērijus Latvijā, veica sabiedrības aptauju. Aptaujas dati parādīja, ka patērētāju paradumi farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības (aptieku) tirgū sakrīt ar patērētāju paradumiem ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū.

KP 02.12.2022. publicēja skaidrojumu “Skaidrojums par farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības specializētajos veikalos (aptiekās) ģeogrāfisko tirgu” (turpmāk – Publiskais ziņojums), kurā secināja, ka, vērtējot konkurences apstākļus farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības (aptiekās) tirgū, konkrētā ģeogrāfiskā tirgus definēšana pēc ģeogrāfiskās vienības – apdzīvotas vietas – nesniedz pilnīgu un precīzu informāciju un priekšstatu par tirgu. Publiskajā ziņojumā KP norādīja, ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecībā specializēto veikalu (aptieku) tirgū var tikt noteikts šaurāks vai plašāks nekā apdzīvota vieta un tirgus ģeogrāfiskās robežas definējamas, balstoties uz patērētāju paradumiem, ar izohronu un izolīniju palīdzību, kas no ekonomiskā viedokļa ļauj tirgus robežas noteikt daudz precīzāk un korektākā veidā.

Ņemot vērā, ka KP ir saņēmusi jautājumus no farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības (aptieku) tirgus dalībniekiem par Publiskajā ziņojumā iekļauto informāciju, KP publiskās konsultācijas ietvaros aicina farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības (aptieku) tirgus dalībniekus sniegt priekšlikumus un komentārus par Publiskajā ziņojumā izdarītajiem secinājumiem.

Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu KP lūdz iesniegt līdz 2023.gada 13.februārim, rakstot uz pasts@kp.gov.lv.