Jaunumi

Izvērtējot konkurences tiesību lietu izmeklēšanas procesu atšķirības ES dalībvalstīs, Eiropas Konkurences tīkla (ECN) ietvaros sagatavoti ziņojumi par nacionālo konkurences uzraudzības iestāžu izmeklēšanas tiesībām un lēmumu pieņemšanas tiesībām.

Lai arī visās dalībvalstīs līdztekus nacionālajam konkurences tiesību regulējumam tiek piemērots Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pants (vienošanās un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums tirdzniecībā starp dalībvalstīm), konkurences iestādēm pieejamās tiesības, veicot izmeklēšanu, kā arī pieņemot lēmumus, atšķiras.

ECN sagatavotajā ziņojumā, kurā ietverta informācija par 28 jurisdikcijām, un tai skaitā arī par Latvijas Konkurences padomi un normatīvo regulējumu, apzinātas atšķirības, kas attiecas uz inspekcijām uzņēmumu telpās, kā arī uz informācijas pieprasījumiem un intervijām. Tāpat aplūkotas konkurences tiesību piemērošanas procedūru un pieņemto lēmumu atšķirības.

Apkopotā informācija kalpos par pamatu tālākai diskusijai par dalībvalstu konkurences iestāžu darbību un tiesību saskaņošanu, lai veicinātu sadarbību starp konkurences iestādēm pārrobežu lietu izmeklēšanā.

 

Ziņojums par izmeklēšanas tiesībām ECN interneta vietnē

Ziņojums par lēmumu pieņemšanas tiesībām ECN interneta vietnē