Jaunumi

18. oktobrī Konkurences padomē (KP) norisinās Eiropas Konkurences tīkla (ECN) galveno konkurences ekonomistu tikšanās. Tās ietvaros vairāk nekā 35 eksperti no Eiropas Savienības (ES) konkurences iestādēm pārrunā ekonomiskās analīzes un metožu izmantošanas iespējas konkurences uzraudzības jomā.

Galveno konkurences ekonomistu darba grupas tikšanos Rīgā organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar Latvijas KP, un to atklāja darba grupas jaunais vadītājs Londonas Imperiālās Koledžas profesors Tommaso Valletti.

Tikšanos pagodināja arī iepriekšējais darba grupas vadītājs profesors Massimo Motta, kas ir viens no pasaules vadošajiem ekonomikas ekspertiem. Prof. M. Motta savā prezentācijā analizēja dominējošo uzņēmumu piemēroto pārmērīgu cenu konceptu. Jānorāda, ka pārmērīgu pakalpojumu un preču cenu problemātika ir aktuāla daudzās ES valstīs, ne tikai Latvijā un šādas diskusijas risina tādus konceptuālus jautājumus kā konkurences tiesībās efektīvi vērsties pret pārmērīgi augstām cenām. 

KP Ekonomiskās analīzes nodaļas vadītājs Dmitrijs Skoruks: “Konkurences tiesības nav uzlūkojamas tikai kā sastingušas likuma normas. To pilnveide padziļinātā ekonomiskas pieejas virzienā turpinās, iesaistot pasaules vadošos konkurences ekonomistus. Darba grupas organizēšana Latvijā apliecina, ka tiekam novērtēti kā profesionāli eksperti un ka spējam risināt sarežģītus konkurences ekonomikas jautājumus, piedaloties kopīgās ES tirgu uzraudzībās un lietu izpētēs. Tā arī ir lieliska iespēja iepazīties ar citu valstu darba metodēm un īpaši jaunākajām ekonomikas pieejām konkurences pārkāpumu atklāšanā.”

Kvalitatīva sadarbība ECN ietvaros, izmantojot pieredzes un informācijas apmaiņas iespējas, ir viena no Latvijas KP prioritātēm. Sadarbība ļauj KP laikus iegūt informāciju par citās valstīs konstatētiem konkurences riskiem, jaunām ekonomiskām pieejām cīņai ar konkurences kropļošanu, ekonomisko pierādījumu un analīzes izmantošanu konkurences tiesību nodrošināšanai.

ECN apvieno ES dalībvalstu konkurences uzraudzības iestādes un tā mērķis ir veicināt sadarbību un diskusijas par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta (aizliegtas vienošanās) un 102. panta (dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana) piemērošanu. ECN darba grupu ietvaros dažādu nozaru eksperti diskutē par pastāvošajām konkurences problēmām un meklē vienotu pieeju to risināšanai. Darba grupu tikšanās ļauj dažādu valstu konkurences uzraugiem apkopot labāko praksi un pārņemt veiksmīgākos risinājumus.

ECN galveno konkurences ekonomistu darba grupa

 

Konkurences padomes pārstāvji tiekas ar prof. T.Valletti un prof. M.Motta