Jaunumi

Pārbaudot konkurences situāciju skaistumkopšanas un sadzīves preču tirgū, Konkurences padome (KP) ir secinājusi, ka pēc KP 2012.gada nogalē pieņemtā lēmuma sodīt AS „Drogas” par tirgus varas ļaunprātīgu izmantošanu šis uzņēmums novērsis konstatētos pārkāpumus un uzlabojis sadarbību ar piegādātājiem. Vienlaikus, saskaroties ar atsevišķu piegādātāju nevēlēšanos izpaust informāciju par sadarbību ar AS „Drogas”, KP neizslēdz iespēju pēc noteikta laika veikt atkārtotu pārbaudi.

Lēmumu sodīt AS „Drogas” KP pieņēma 2012.gada nogalē, kad tika secināts, ka uzņēmums piegādātājam SIA „Euro Cosmetics” piemērojis netaisīgus sadarbības nosacījums attiecībā uz neiztirgoto preču atpakaļatdošanu, maksām par jaunu tirdzniecības vietu atvēršanu, atlaižu uzspiešanu un līgumsodiem par laikus nepiegādātām precēm (plašāka informācija par pārkāpuma būtību). Toreiz KP uzņēmumam uzlika par pienākumu no līgumiem ar piegādātājiem netaisnīgos nosacījumus izslēgt.

2013.gadā, pārbaudot, vai uzliktais pienākums izpildīts, KP konstatēja, ka AS „Drogas” ir informējusi piegādātājus par to, kādi līguma punkti turpmāk netiks piemēroti. Aptaujātie piegādātāji atzina, ka sadarbība ar AS „Drogas” ir uzlabojusies – kļuvusi vairāk vērsta uz abu pušu interešu līdzsvarošanu, nevis vienpusēju AS „Drogas” noteikumu uzspiešanu. Piegādātāji arī prognozēja, ka, izslēdzot nepamatotos bonusus un maksājumus un tādējādi samazinoties zaudējumiem no sadarbības ar AS „Drogas”, tie varētu pārskatīt cenu politiku attiecībā pret citiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, tādējādi novēršot t.s. ūdensgultas efektu (t.i., cenu sadārdzinājumu citiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, lai kompensētu zaudējumus vai negūtos ieņēmumus no sadarbības ar AS „Drogas”).  

Aizliegums lielajiem mazumtirgotājiem ļaunprātīgi izmantot savu tirgus varu attiecībā pret piegādātājiem ir spēkā kopš 2008.gada, un tas attiecas gan uz pārtikas, gan nepārtikas tirgus dalībniekiem. KP līdz šim aktīvi veikusi šī aizlieguma uzraudzību, un arī 2014.gadā iestāde plānojusi gan tirgus pārbaudes, gan tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem.

Vienlaikus, lai iespējami efektīvi novērstu likuma pārkāpumus, KP aicina piegādātājus, kas saskaras ar iespējamiem pārkāpumiem, vērsties KP un sniegt izmeklēšanai nepieciešamo informāciju. Līdz šim lielāko daļu dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu izdevies atklāt pēc KP iniciatīvas un tikai vienā gadījumā informāciju sniedzis cietušais uzņēmums.