Jaunumi

Pēc Konkurences padomes (KP) brīdinājuma SIA „Jūrmalas siltums” novērsusi nevienlīdzību namu apsaimniekotāju un iedzīvotāju norēķinu kārtībā. Turpmāk visiem Jūrmalas iedzīvotājiem būs iespēja par patērēto siltumenerģiju norēķināties tieši ar SIA „Jūrmalas siltums”, bez namu apsaimniekotāja starpniecības.

KP uzsāka pārrunas ar SIA „Jūrmalas siltums” pēc tam, kad vairākas Jūrmalas dzīvokļu īpašnieku biedrības, kā arī namu apsaimniekotāji vērsās KP, norādot uz SIA „Jūrmalas siltums” atšķirīgo attieksmi pret namu apsaimniekotājiem – pašvaldības uzņēmumu un privātajiem apsaimniekotājiem.

Ar SIA „Jūrmalas siltums” nepastarpināti norēķinājās tikai pašvaldības uzņēmuma SIA „Jūrmalas namsaimnieks” klienti. Savukārt privāto namu apsaimniekotāju klientiem tika liegta iespēja veikt nepastarpinātus norēķinus tieši ar SIA „Jūrmalas siltums”, un tie par siltumu maksāja apsaimniekotājam, kas tālāk norēķinājās ar SIA „Jūrmalas siltums”. Tādējādi privātie namu apsaimniekošanas uzņēmumi tika nostādīti nevienlīdzīgā konkurences situācijā, salīdzinot ar pašvaldības SIA „Jūrmalas namsaimnieks”, jo tiem bija jāsagatavo iedzīvotājiem rēķini, kā arī jānodrošina parādu piedziņa par labu SIA „Jūrmalas siltums”, turklāt iedzīvotāji bija motivēti izvēlēties tieši SIA „Jūrmalas namsaimnieks” pakalpojumus, ja tie vēlējās paši kontrolēt savu norēķinus, maksājot tieši SIA „Jūrmalas siltums”, nevis uzticot to privātajam apsaimniekotājam.

KP izvērtēja situāciju un, konstatējot, ka nav nekādu apstākļu, kas liktu piemērot atšķirīgas norēķinu kārtības pašvaldības un privāto apsaimniekotāju apsaimniekojamām mājām, aicināja SIA „Jūrmalas Siltums” mainīt diskriminējošos noteikumus, nosakot visiem vienādu norēķinu kārtību vai ļaujot iedzīvotājiem izvēlēties sev vēlamo. Rezultātā SIA „Jūrmalas Siltums” izvēlējās ļaut norēķinu kārtību izvēlēties pašiem iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, kurš ir viņu nama apsaimniekotājs.

Tādējādi šobrīd Jūrmalas iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja izvēlēties, kā turpmāk veikt norēķinus par siltumapgādi. Iedzīvotājiem, kas vēlēsies turpmāk par siltumu maksāt SIA „Jūrmalas siltums” nevis nama apsaimniekotājam kā līdz šim, nepieciešams:

dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par jaunu norēķinu kārtību un pilnvarot personu, kas parakstīs līgumu par siltumenerģijas piegādi; ja mājai ir parādi par iepriekš piegādāto siltumenerģiju, mājas apsaimniekotājam jāvienojas ar SIA „Jūrmalas siltums” par parādu nomaksas grafiku un/vai apsaimniekotājam vai pašiem īpašniekiem jāiesniedz SIA „Jūrmalas siltums” informāciju par katra īpašnieka līdzšinējo parādu apjomu, lai pēc tam par parādu atmaksas grafiku katrs īpašnieks individuāli vienotos jau ar SIA „Jūrmalas siltums”.

Nākotnē SIA „Jūrmalas siltums” ir paredzējis samaksu Ls 0,30 par katras norēķinu kvīts izrakstīšanu, kas būs jāmaksā dzīvokļa īpašniekam vai lietotājam, kas izvēlējušies individuālo norēķinu kārtību, bet tā netiks ieviesta, kamēr šī jaunā maksa netiks piemērota arī pašvaldības SIA „Jūrmalas namsaimnieks” apsaimniekošanā esošo māju iedzīvotājiem. Savukārt uz tiem iedzīvotājiem, kas turpinās norēķinus ar privātā apsaimniekotāja starpniecību, attieksies konkrētā apsaimniekotāja nosacījumi un SIA „Jūrmalas siltums” par kvīts izrakstīšanu nebūs jāmaksā.

Tā kā SIA „Jūrmalas siltums” piekrita labprātīgi novērst diskriminējošo norēķinu kārtību, KP nerosināja izpētes lietu par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un šajā gadījumā izmantoja jaunu risinājumu – brīdinājumu. Tādējādi kaitējums tirgum un patērētājiem tika novērsts pēc iespējas ātrāk, negaidot lietas izpētes un iespējamās tiesvedības laiku un taupot visu iesaistīto pušu resursus.