Jaunumi

Medicīnas pakalpojumu tirgus uzraudzības ietvaros Konkurences padome (KP) apzināja nozares regulējuma un pārvaldības nepilnības, kas kropļo konkurenci un Latvijā liedz samazināt šo pakalpojumu cenas un palielināt pieejamību.

KP konstatēja, ka Latvijā ar Ministru kabineta noteikumiem[1] ir izvirzītas nepamatotas un teju neizpildāmas prasības, lai jaunatvērta ārsta privātprakse vai veselības centrs varētu sniegt valsts apmaksātus pakalpojumus. Tā kā, nesniedzot valsts apmaksātos pakalpojumus, jaunai medicīnas iestādei var būt grūti vai pat neiespējami piesaistīt pietiekamu pacientu skaitu un iekarot vietu tirgū, būtībā Ministru kabineta noteikumi nesamērīgi ierobežo ārstu iespējas veidot privātprakses.

Līdzīgi kā jebkurā citā nozarē, šāds konkurences ierobežojums ne vien tūlītēji samazina patērētājiem pieejamo pakalpojumu skaitu, bet potenciāli samazina varbūtību saņemt lētākus, ērtāk pieejamus, kvalitatīvākus vai kā citādi labākus pakalpojumus.

Būtisks ir arī ārstu profesionālajai izaugsmei nodarītais kaitējums. KP priekšsēdētāja S.Ābrama uzsver: Laikā, kad arvien skaļāk izskan pacientu sūdzības par medicīnas pakalpojumu dārdzību un nepieejamību, savukārt ārstu atalgojums un karjeras iespējas nereti liek augsti kvalificētiem speciālistiem lūkoties pēc darba ārvalstīs, Latvijā ir spēkā noteikumi, kas vienlaikus grauj ārstu personiskās profesionālās dzīves iespējas Latvijā un samazina pacientu izvēli.

Līdztekus ierobežojumiem ārstiem KP konstatēja arī citus apstākļus, kas ietekmē cenas un pakalpojumu pieejamību.

Tā laikus nepārskatītas valsts apmaksāto pakalpojumu kvotas palielina maksas ārstniecības pakalpojumu cenas, jo notiek šķērssubsidēšana – bezmaksas pakalpojumu izmaksas, ko nesedz valsts piešķirtais finansējums, tiek apmaksātas no maksas pakalpojumu ienākumiem.

Savukārt nepārskatāma un grūti pieejama informācija kavē pacientu iespējas izvēlēties ātrāk pieejamos vai lētākos pakalpojumus.

Par saviem secinājumiem KP ir informējusi Veselības ministriju.

 

[1] Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”