Jaunumi

7. un 8. decembrī Parīzē norisinās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rīkotais 16. Globālais Konkurences tiesību forums. Ikgadējā forumā piedalās vairāk nekā 140 valstu konkurences iestāžu praktiķi, konkurences tiesību akadēmiķi un dažādu konkurences aizsardzības organizāciju pārstāvji. Latvijas Konkurences padomi (KP) forumā pārstāv iestādes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama, prezentējot iestādes labo praksi sadarbībā ar citām tiesībsargājošajām valsts iestādēm.

16. Globālais Konkurences tiesību forums, kas ir starptautiska platforma diskusijām un pieredzes apmaiņai par aktuāliem konkurences tiesību jautājumiem, šogad veltīts konkurences un demokrātijas jautājumiem, mazo konkurences iestāžu darbības aspektam, tiesnešu skatījumam uz ekonomikas jautājumiem konkurences iestāžu lēmumos un konkurences lietu judikatūrai.

Forumā KP priekšsēdētāja S. Ābrama tika aicināta prezentēt Latvijas pieredzi sadarbības veidošanā ar citām tiesībsargājošām un tirgu uzraudzības iestādēm, kā arī to, kā šāda sadarbība palīdz atklāt un novērst konkurences tiesību pārkāpumus.

Priekšsēdētāja S. Ābrama: „Sadarbība ar citām valsts iestādēm ir ļoti svarīga efektīvai lietu izmeklēšanai un pārkāpumu novēršanai. Pirmkārt, mazām iestādēm ar ierobežotiem resursiem ir vajadzīgi sabiedrotie, domubiedri, kas palīdz cīņā pret smagākajiem pārkāpumiem, otrkārt, tā ir arī absolūta nepieciešamība, ja ejam uz mazu un efektīvu valsts pārvaldi, kas ietver arī racionālu publisko resursu izmantošanu. Institūcijām, apvienojot resurss, ir iespējams uz problēmu palūkoties no dažādiem skatpunktiem un rast kompleksus, starpinstitucionālus risinājumus.”

Latvija kopš 2016. gada ir pilntiesīga OECD dalībvalsts. KP aktīvi darbojas OECD Konkurences komitejā, sniedzot būtisku ieguldījumu labās prakses stiprināšanā efektīvai konkurences tiesību piemērošanai, tādējādi veicinot Latvijas ekonomikas konkurētspēju.