Jaunumi

Pasaules Konkurences dienā, 5. decembrī, Konkurences padome rīko diskusiju pasākumu “Saskares punkts: konkurence”, kas veltīts publisku personu – valsts, pašvaldību un tām piederošu kapitālsabiedrību – un privāto uzņēmēju konkurences iespējām, satiekoties biznesa vidē.

2020. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Konkurences likumā, kas sniegs Konkurences padomei efektīvākus rīkus novērst vienu no izplatītākajām Latvijas konkurences vides problēmām – publisku personu radītus konkurences kropļojumus. Lai iesaistītās puses – publiskas personas un tām piederošas kapitālsabiedrības, privātos uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas – iepazīstinātu ar jauno konkurences tiesību normu, Konkurences padome Pasaules Konkurences dienā rīko pasākumu “Saskares punkts: konkurence”.

Pasākuma “Saskares punkts: konkurence” formāts ir izvēlēts kā iesaistīto pušu savstarpēja diskusija, lai rastu kopsaucēju par publisku personu un privāto uzņēmēju  saskari konkurences vidē pirms un pēc uzlabotā Konkurences likuma. Dalībnieki kopsaucēju meklēs sešās sabiedrībai nozīmīgās nozarēs: kultūrā, veselībā, namu apsaimniekošanā, vietējā tūrismā, atkritumu apsaimniekošanā un digitālajos pakalpojumos.

Pasākuma noslēgumā Konkurences padome apbalvos akcijas “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei” uzvarētājus.