Jaunumi

17.septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka SIA „Forum Cinemas” ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli, lai gūtu konkurences priekšrocības kinofilmu izplatīšanas tirgū. Uzņēmumam piemērots naudas sods Ls 30 993 apmērā.

Pārkāpumu pazīmes SIA „Forum Cinemas” darbībās KP konstatēja jau 2009.gadā, taču toreiz lietas izpēte tika izbeigta pēc SIA „Forum Cinemas” rakstveida apņemšanās veikt darbības, kas nekavējoties novērš konkurences kavēšanu un tās negatīvās sekas.

Pēc savas iniciatīvas pārbaudot SIA „Forum Cinemas” darbību 2011.gadā, KP konstatēja, ka uzņēmums nav pildījis apņemšanos un turpinājis ļaunprātīgi izmantot savu tirgus varu.

Tā SIA „Forum Cinemas” no citiem kinoteātriem, kam tā piegādā filmas, pieprasīja plašākas atskaites par filmu demonstrēšanu, nekā tas nepieciešams, lai pati SIA „Forum Cinemas” varētu sagatavot atskaites filmu studijām. Šādi SIA „Forum Cinemas” ieguva konkurentu komercinformāciju, kas tai sniedza priekšrocības konkurences cīņā.

KP arī secināja, ka SIA „Forum Cinemas” kā filmu izplatītāja ierobežojusi konkurējošo kinoteātru iespējas rīkot akcijas un piedāvāt zemākas cenas. Cenu pazemināšana netika pieļauta ar ieganstu, ka tādējādi filmu studijas varētu nesaņemt tām pienākošos atlīdzību. SIA „Forum Cinemas” neņēma vērā, ka parasti mārketinga akciju laikā, lai arī tiek pazemināta vienas biļetes cena, palielinoties pārdoto biļešu skaitam, kopīgie ieņēmumi nesamazinās. Tādējādi nepamatoti tiek ierobežota konkurējošo kinoteātru iespēja veikt mārketinga akcijas, kā arī patērētāju iespējas iegādāties kino biļetes par zemākām cenām.

Tāpat, lai arī mainījās apstākļi, SIA „Forum Cinemas” nepārskatīja garantijas maksu par filmu demonstrēšanas tiesībām, ko tā piemēroja vienam no saviem lielākajiem konkurentiem (arī klientam) – SIA „Multiplex Systems” („Cinamon”) –, tādējādi nepamatoti apgrūtinot tā komercdarbību.

SIA „Forum Cinemas” atrodas dominējošā stāvoklī gan kinofilmu izplatīšanas tirgū kinoteātriem visā Latvijā, gan kinofilmu demonstrēšanas kinoteātros tirgū Rīgā (kā kinoteātra „Parex Plaza” īpašnieks).

Lēmums pieejams šeit (.pdf)