Jaunumi

Konkurences padomes (KP) vārdā pateicos visiem aktīvajiem rīdziniekiem, kas pēdējos  mēnešos mums snieguši informāciju par AS “Tīrīga” līgumu noteikumiem, cenu palielinājumu un godīgai komercpraksei neatbilstošo līgumu slēgšanas procesu. Jūsu sūdzības apstiprina, ka apstākļos, kur tiek likvidēta efektīva konkurence un vietā radīts monopols, patērētāji un visa sabiedrība kopumā ir zaudētāji, jo tiek liegts galvenais – iespēja izvēlēties piedāvājuma apjoma, cenas un kvalitātes ziņā. Tieši sabiedrības interesēs KP iestājas par konkurences saglabāšanu tirgū. Tāpēc 9. septembrī pieņēmām pagaidu noregulējumu lietā, kas ierosināta pret Rīgas pilsētas pašvaldību un SIA “Getliņi EKO” par iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Kamēr lietas izpēte turpinās, pagaidu noregulējums dod iespēju saglabāt tādu konkurenci atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tirgū, kāda tā bija pirms Rīgas pašvaldības koncesijas līguma noslēgšanas. Jeb, citiem vārdiem sakot – pirms pašvaldības iecerētās atkritumu apsaimniekošanas tirgus monopolizācijas starta šāviena šā gada 14. jūnijā.

Ko tas nozīmē Jums – atkritumu radītājiem?

KP, apturot koncesijas līguma izpildi, aptur arī jaundibinātās AS “Tīrīga” darbību (daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu Rīgā un par ko Jūs slēdzat līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem). Tas nozīmē, ka joprojām un arī pēc 15. septembra ir tiesības uz līgumu, kas Jums kā atkritumu radītājiem bija noslēgti ar kādu no atkritumu apsaimniekotājiem. Rīgas pilsētas pašvaldībai ir pienākums Jūs par to informēt. Ja Jūsu pakalpojuma sniedzējs izlēmis Rīgas pašvaldības veikto aktivitāšu rezultātā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus vairs nesniegt, Jums ir iespēja izvēlēties kādu citu no Rīgas teritorijā strādājošiem uzņēmumiem, bet ne AS “Tīrīga”.

Aicinām atkritumu radītājus – gan patērētājus, gan uzņēmumus, kam nepieciešams saņemt pakalpojumu Rīgas pašvaldības teritorijā –, sazināties ar līdzšinējo pakalpojuma sniedzēju un pārliecināties, vai tas ir gatavs turpināt sadarbību. Šīs darbības attiecas arī uz tiem klientiem, kas jau paspējuši noslēgt līgumu ar AS “Tīrīga”.

Atgādinām, ka Rīgas pilsētas pašvaldības uzdevums ir organizēt atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētas iedzīvotājiem un citiem atkritumu radītājiem vislabvēlīgākā veidā. KP neredz pamatu Rīgas pilsētas pašvaldības runām par haosu, ārkārtas situācijas izsludināšanas nepieciešamību vai cenu celšanu, ja pakalpojumu varēs turpināt saņemt no līdzšinējiem atkritumu apsaimniekotājiem esošajā apjomā un kvalitātē. Jautājumu gadījumā aicinām primāri vērsties Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Cieņā

Skaidrīte Ābrama,

Konkurences padomes priekšsēdētāja